Kościół Narodzenia Matki Bożej, powszechnie znany jako Ta’ Giezu w Rabacie został zbudowany w 1500 roku. W 1757 roku świątynia została rozbudowana i powiększona. Świątynię konsekrowano 31 października 1790 roku.

Do budowli przylega ​​klasztor franciszkanów. Pierwszy Wielki Mistrz joannitów na Malcie, Philippe Villiers de L’Isle-Adam mieszkał klasztorze, i tam zmarł w 1534 roku. Jego pokój nadal istnieje i został odrestaurowany.

We wczesnych godzinach rannych 23 sierpnia 2017 roku dwie drewniane belki podtrzymujące sufit kościoła zawaliły się, pozostawiając dziurę i niszcząc fresk. Spadające szczątki zniszczyły marmurowy ołtarz, a także niektóre ławki i lampy, ale nikt nie został ranny, ponieważ kościół był pusty w tym czasie. Budynek został zamknięty, chociaż nie ma bezpośredniego zagrożenia. Do naprawienia szkód i przywrócenia kościoła do funkcji sakralnych zobowiązał się Bank of Valletta. Planowane jest zbudowanie tymczasowego dachu przed wykonaniem stałych prac remontowych. Przy okazji zakonnicy chcą zbudować kopułę, która była pierwotnie zaprojektowana, ale nigdy nie została zbudowana.

Kościół znajduje się w centrum Rabatu, przy ulicy Triq San Pawl.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2017 roku.

  • Kościół i klasztor

  • Narożnik świątyni

  • Fasada

  • Fasada