Tarxien to kompleks świątyń megalitycznych, z okresu neolitu i epoki brązu, zbudowanych pomiędzy 3600 a 2500 rokiem p.n.e. Ruiny zostały przypadkowo odkryte w 1914 roku przez miejscowego rolnika. Jest to jeden z najświetniejszych przykładów świątyń megalitycznych odkrytych do tej pory. Budowano je z obrobionych bloków skalnych nie połączonych żadną zaprawą i ozdobiono rytymi i malowanymi dekoracjami.

Kompleks dzieli się na pięć części, połączonych kwadratowym dziedzińcem. Świątynia Południowa – zdobiona motywem spirali. W kamiennym ołtarzu świątyni znaleziono ukryty nóż, co świadczy o składaniu ofiar. W świątyni zachował się fragment olbrzymiego posągu otyłej kobiety – charakterystyczny dla cywilizacji okresu neolity na Malcie. Chociaż zachowała się tylko dolna część figury – od pasa do stóp to pozwala się domyślać, że całość mogła mieć wysokość około 3 metrów. Odnaleziona figura kobieca ma drobne stopy, wąską talię i szerokie biodra, które częściowo przysłania spódnica do kolan. Wydatne biodra pozwalają przypuszczać, że jest to prawdopodobnie jeden z wizerunków Bogini Matki, związanej z kultem płodności. Świątynia Centralna – największa część kompleksu ma 24 m długości. Ściany ma ozdobione motywami zwierzęcymi. Kompleks ruin w ostatnim czasie nakryto dachem. W 1992 roku obiekt w Tarxien został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Budowle megalityczne na Malcie zostały wzniesione na planie przypominającym trójlistną koniczynę z 3-6 apsydami. Prawie wszystkie z budowli mają wklęsłe fasady, większość zbudowana jest z wielkich, obrobionych bloków skalnych. Wiele z budowli pokrywają reliefy – jednym z elementów zdobniczych jest motyw spirali. Niewiele wiadomo na temat ich budowniczych. Sposób ich budowy oraz przeznaczenie nie są do końca znane. Najprawdopodobniej budowle te były świątyniami – o czym mają świadczyć obecność zdobionych ołtarzy oraz brak śladów pochówków.

Ruiny znajdują się w centrum miejscowości przy ulicy Triq Tempji Neolitici. Tarxien jest położone około 4 km na południe od Valletty.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2017 roku.