Pierwotny kościół św. Wawrzyńca w Birgu, kiedy joannici po raz pierwszy osiedlili się na Malcie w 1530 roku, był świątynią zakonną. Służył temu celowi przez 41 lat w latach 1530-71, kiedy przeniesiono się do Valletty, nowej stolicy Zakonu.

Kamień fundacyjny obecnego kościoła został położony w maju 1681 roku przez biskupa Molina. Budowę ukończono w 1696 roku, a kościół został konsekrowany przez biskupa Davida Cocco Palmieriego w święto św. Wawrzyńca 10 sierpnia 1697 roku. Powstała wówczas trzynawowa, barokowa budowla wzniesiona na planie krzyża łacińskiego nakryta dwuspadowymi dachami z kopułą. Fasada zwrócona na zachód jest flankowana dwoma wieżami-dzwonnicani. Portal wejściowy poprzedzono schodami. W kościele znajduje się wiele dzieł sztuki, wśród których znajduje się główny ołtarz Mattia Pretiego przedstawiający męczeństwo św. Wawrzyńca. Przy świątyni znajdują się dwa oratoria: św. Józefa i św. Krzyża.

6 stycznia 1941 roku kościół został zbombardowany przez niemiecką luftwafe. Zarówno zakrystia, jak i sala kapituły zostały zniszczone, a odbudowano je w 1949 roku. 22 marca tegoż roku została zniszczona kaplica błogosławionego sakramentu, a 4 kwietnia 1942 roku kopuła. Kaplica została ponownie odbudowana w 1951 roku, a kopuła w 1952 roku.

Kościół znajduje się w zachodniej części miasta, naprzeciwko mariny. Vittoriosa(Birgu) jest położona na południe od Valletty, naprzeciwko Górnych Ogrodów Barrakka.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2017 roku.

 • Fasada

 • Lewa wieża

 • Elewacja boczna

 • Kopuła

 • Główne wejście

 • Nawa i prezbiterium

 • Kopuła nad nawą

 • Chór i organy

 • Św. Wawrzyniec

 • Ołtarz boczny

 • Ołtarz boczny

 • Nawa

 • Oratorium św. Józefa

 • Oratorium św. Krzyża

 • Widok od portu

 • Tablica poświęcona ofiarom II wojny światowej