Pierwotny, drewniany kościół pw. św. Jadwigi w Mokobodach został wzniesiony w roku 1513 z fundacji Chreptowicza i starosty Kobrzyńskiego. Świątynia przetrwała do 1766 roku, w którym Aleksander Ossoliński herbu Topór, starosta drohicki, miecznik wielki litewski na miejscu mocno zniszczonej budowli, ufundował nowy kościół. Był to także kościół drewniany, zbudowany na fundamentach murowanych. Kościół miał pięć ołtarzy i chór z organami. Obok kościoła usytuowano dzwonnicę z trzema dużymi dzwonami oraz szpital dla chorych i ubogich utrzymujących się z jałmużny. Pomyślny rozwój parafii przerwał pożar kościoła w 1792 roku.

Budowę obecnego murowanego, neoklasycystycznego kościoła parafialnego rozpoczął ks. Żebrowski w 1792 roku, według projektu Jakuba Kubickiego, a fundatorem był Jan Onufry Ossoliński. Budowę, ze względu na śmierć fundatora, ukończono w roku 1819. Kościół został konsekrowany przez biskupa Marcelego Gutkowskiego w 1837 roku.

Klasycystyczna świątynia została wzniesiona na planie zbliżonym do kwadratu z wpisanym krzyżem greckim oraz dwoma ryzalitami na osi, co w pełni odpowiada ideałowi regularnego i przejrzystego planu charakterystycznego dla tej epoki. Wewnątrz wyróżnia się sposób przekrycia części centralnej dwoma kopułami, wzniesionymi jedna nad dugą; w niższej zastosowano obszerny okulus, przez który rozpościera się widok na podniebienie kopuły wyższej. Oryginalnie została zaprojektowana również fasada, w której wgłębny portyk arkadowy wraz z surowym ryzalitem nadają budowli monumentalny charakter. Wśród wyposażenia kościoła znajduje się wiele cennych obiektów, do których zalicza się: obraz Matki Bożej Budzieszyńskiej z XVII w., obraz „Chrystus Nauczający” z końca XVIII wieku,przypisywany Franciszkowi Smuglewiczowi; obraz „Hołd Pasterzy” z XIX wieku, autorstwa Piotra le Bruna; model kościoła mokobodzkiego, wykonany w 1793 roku przez Jakuba Kubickiego; rokokowe rzeźby ewangelistów śś. Jana i Łukasza, z XVIII wieku, wykonane przez Macieja Polejowskiego – jednego z wybitniejszych rzeźbiarzy polskich doby rozwiniętego baroku. Kościół przetrwał I i II wojnę światową bez większych zniszczeń. W latach 1964-66 artysta malarz Tadeusz Drapiewski wykonał na ścianach polichromie o tematyce maryjnej.

Przy głównym wejściu do kościoła wmurowano pamiątkową tablicę na cześć powstańca styczniowego Ludomira Benedyktowicza, który stracił w powstaniu obie dłonie. Przed kościołem stoi pomnik poświęcony powstańcom styczniowym.

Mokobody są położone 16 km na północny-zachód od Siedlec, przy drodze nr 696 do Węgrowa.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

  • Fasada

  • Tablica pamiątkowa

  • Dzwonnica

  • Nawa

  • Ołtarz główny

  • Pomnik poświęcony powstańcom styczniowym