Barokowy pałac rodu zu Dohna w Morągu został wybudowany w latach 1562-71 z inicjatywy Achacego zu Dohna, który kupił działkę, na której znajdowały się fragmenty gotyckich murów miejskich wraz z basztami obronnym.

Pałac został wzniesiony z wykorzystaniem północno-zachodniego narożnika murów jako jednej ze ścian. W 1697 roku wielki pożar strawił sporą część starej zabytkowej zabudowy miasta. Ucierpiał także pałac Dohnów wraz z bogatymi wnętrzami i rodowym archiwum, który przez następne lata pozostawał w ruinie. W latach 1717-19, na zlecenie rodu, został odbudowany i przebudowany na bardziej reprezentacyjną pałacową rezydencję przez pruskiego architekta Johanna Caspara Hindersina. Powstały wówczas barokowy budynek założony został na planie nieco bardziej otwartej podkowy z nieregularnym dziedzińcem i dwoma pawilonami flankującymi bramę, która do kompleksu dobudowana została w 1731 roku. Na przypałacowym dziedzińcu w 1741 roku ustawiono kompleks zegarów słonecznych, z których do dziś zachował się jeden. Podczas II wojny światowej pałac został poważnie zniszczony przez armię sowiecką w czasie ofensywy w początkach 1945 roku.

Odbudowany i przebudowany z przeznaczeniem na pomieszczenia kulturalne został dopiero w latach 1975-85. Od 1986 roku pałac jest własnością Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, które posiada tu swój oddział i prowadzi Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera, prezentujące najwybitniejszego Morążanina, oraz sztukę i rzemiosło artystyczne regionu byłych Prus oraz dzisiejszych Warmii i Mazur. Obecnie zabytkowy budynek pałacu jak i jego otoczenie oraz wnętrza utrzymane są w bardzo dobrym stanie.

Morąg jest położony 47 km na północny-zachód od Olsztyna przy drodze nr 527 do Małdyt. Pałac znajduje się w centrum miasta obok zamku.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2004 roku.

 • Widok od miasta

 • Elewacja wschodnia z wieżą

 • Elewacja zachodnia

 • Elewacja zachodnia

 • Elewacja zachodnia

Nowe zdjęcia wykonano w maju 2018 roku.

 • Widok od miasta

 • Elewacja wschodnia

 • Dziedziniec z zegarem słonecznym

 • Skrzydło północne

 • Skrzydło południowe

 • Kordegardy przy dawnej bramie

 • Narożnik północny