Pierwszy kościół w Nowej Cerkwi został wzniesiony ok. 1637 roku. Była to masywna budowla z wieżą o murowanej podstawie i drewnianej górze. Rozebrany został w roku 1876.

Obecny kościół katolicki pw. św. Marcina pochodzi z lat 1878-79. Świątynia jest konstrukcją zbudowaną na planie prostokąta, orientowaną, jednonawową, z wydzielonym, wielobocznym prezbiterium i wieżą od zachodu. Do ściany południowej przylega zakrystia i kruchta. Wszystkie elewacje wzmocnione są przyporami. Czworoboczna wieża nakryta jest wysokim hełmem i zwieńczona krzyżem. Budowlę zdobią liczne gzymsy i fryzy. Nawę przykrywa dwuspadowy dach. Wewnątrz wyposażenie jest głównie neogotyckie. Ze starego wyposażenia kościoła pozostało zaledwie kilka rzeźbionych figurek. Kościół, otoczony cmentarzem, znajduje się w centrum wsi, po zachodniej stronie drogi. Akt lokacyjny wsi nadał w I poł. XIV wieku wielki mistrz Ludolf König.

Nowa Cerkiew jest położona na obszarze Wielkich Żuław Malborskich, ok. 5 km na południe od wsi Ostaszewo i 14 km na południowy-zachód od Nowego Dworu Gdańskiego.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2019 roku.