Pierwszy dwór w Ostrowcu powstał już w XVII wieku z fundacji rodziny von Ramel. Był to piętrowy budynek o dwutraktowym układzie wnętrz. W połowie XVII wieku właścicielami majątku była rodzina von Below, a następnie von Podewils, którzy rozbudowali rezydencję. W 1858 roku majątek kupił Oskar Schimmelpfennig, a następnie pod koniec XIX wieku nabył go książę Heinrich von Pless z Górnego Śląska, który przebudował dwór w barokowy pałac.

Powstał wówczas piętrowy budynek wzniesiony na rzucie litery „L”, zestawiony ze starszej i nowszej części, zlicowanych ze sobą w linii fasady z nieregularnym, dwutraktowym układem wnętrz. Fasada jest dwunastoosiowa, przedzielona pilastrami, na przemian na dwie i trzy osie. Pilastry oparto na dolnym i górnym gzymsie. Nad oknami znajduje się ciekawa dekoracja sztukatorska. Ponad drzwiami wejściowymi, umieszczonymi pośrodku budynku, pojawia się motyw ornamentowy z motywami małżowinowo-chrząstkowymi i muszlami. Po obu stronach widać girlandy z owocami granatu pośrodku oraz wiązką liści i kwiatów. W tylnej części znajduje się drewniana weranda wstawiona w narożnik pomiędzy częściami murowanymi. Pałac nakryty jest dwuspadowym dachem. We wnętrzach, z dawnego wyposażenia, pozostał jedynie fragment klatki schodowej z dekoracją girlandową z XVII wieku. Pozostałości dawnego dworu są czytelne jedynie w murach obwodowych północnej części. Za pałacem rozciąga się park krajobrazowy z XIX wieku, o powierzchni 2,3 ha, przylegający do jeziora Ostrowickiego.

W 1928 roku majątek był w rękach Heinricha von Stenzel, po czym nabył go Horst von Wolff, poległy w Rosji w 1941 roku. Po II wojnie światowej w pałacu znajdowały się tu m.in. biura miejscowego PGR-u, pomieszczenia mieszkalne, stołówka i przedszkole. Obecnie pięknie odnowiony pałac z otaczającym go terenem pozostaje w rękach prywatnych.

Ostrowiec jest położony 9 km na południe od Sławna, przy drodze nr 205 do Polanowa. Pałac znajduje się we wschodniej części miejscowości.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2018 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja frontowa i boczna

  • Elewacja frontowa

  • Główne wejście

  • Ozdobne girlandy na elewacji

  • Widok z boku

  • Elewacja południowa i wschodnia

  • Elewacja tylna

  • Widok od południa