Gotycki kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ostrowcu został wzniesiony w XV wieku, dzięki rodowi von Ramel. Jest to jednonawowa świątynia murowana z cegły i kamienia. Od strony zachodniej znajduje się wieża dobudowana w 1702 roku. Zabytkowy wystrój kościoła stanowią: barokowy ołtarz z tryptykiem, który przedstawia w środkowej części Ukrzyżowanie. Ponadto w świątyni znajdują się: barokowa ambona i chrzcielnica oraz epitafia Joachima  Podewilsa z 1678 roku i Adama Podewilsa z 1731 roku. Ostatnim niemieckim pastorem był August Pagel. Po II wojnie światowej świątynię przejęli katolicy i poświęcili ją w grudniu 1947 roku.

Ostrowiec jest położony 9 km na południe od Sławna, przy drodze nr 205 do Polanowa. Kościół znajduje się we wschodniej części miejscowości.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2018 roku.

  • Widok od zachodu

  • Elewacja północna

  • Wieża

  • Elewacja południowa

  • Widok od wschodu

  • Inskrypcja fundacyjna ???

  • Tablica informacyjna