Fundatorem zamku w Paczkowie był zapewne książę świdnicko-ziębicki Bolko I, który nie uznał testamentu Henryka IV Probusa zatwierdzającego własności i przywileje biskupów i często najeżdżał ich ziemie nyskie. Nie wiemy kiedy dokładnie warownia została wzniesiona, a wspominają o niej przekazy źródłowe z roku 1301, 1335 i 1344. Została ona zbudowana około 250 metrów na północny zachód od fortyfikacji miejskich, na lewym brzegu dopływu Nysy Kłodzkiej, na wzniesieniu zwanym Zamkową Górką. Stanowiła ona w pewnym sensie przeciwwagę dla ufortyfikowanego Paczkowa. Prócz funkcji obronnych zamek pełnił również rolę książęcej komory celnej. Budowlę zniszczono zapewne po tym jak w roku 1416 miasto kupiło należące do księcia ziemie na której się on znajdował wraz z 9 innymi wsiami na przeciwległym brzegu Nysy. Nie znamy dokładnego rozplanowania, ani wyglądu założenia i jego lokalizacji, bowiem do dziś nie zachowały się po niej żadne ślady na powierzchni.

Paczków jest położony 25 km na wschód od Kłodzka, przy drodze nr 46 do Nysy.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

  • Mury obronne Paczkowa z basztą łupinową

  • Wieża Bramy Wrocławskiej

  • Brama Nyska

  • Wieża Bramy Kłodzkiej

  • Wieża Bramy Ząbkowickiej

  • Mury obronne Paczkowa z basztą łupinową