Kościół katolicki (pierwotnie ewangelicki) pw. M.B. Częstochowskiej w Palczewie został zbudowany w 1712 roku, na średniowiecznych fundamentach. Wcześniej stała tu konstrukcja ryglowa, bez wieży i okien, kryta strzechą.

Obecna świątynia jest konstrukcją drewnianą, zbudowaną na planie prostokąta (12 x 8 m), orientowaną, oszalowaną poziomo, ze szczytami oszalowanymi pionowo i wieżą – sygnaturką wtopioną od wschodu w dach oraz niewielką kruchtą od zachodu. Wieżę kryje hełm zwieńczony kulą i krzyżem. Dwuspadowy dach pokryty jest gontem. Drewniany kościół jest jedynym tego typu obiektem sakralnym na Żuławach.

Wnętrze kościoła ma swój specyficzny urok (niestety nie dane mi było zajrzeć do środka). Jest bogato zdobione licznymi inskrypcjami i polichromiami: na ścianach, emporze i ławkach. Barokowe wyposażenie pochodzi głównie z XVII i XVIII wieku. Do oryginalnego wyposażenia wnętrza należą m.in. organy z 1687 roku i ołtarz główny z 1754 roku. Zdobiony ołtarz główny złożony jest z obrazu przedstawiającego scenę zdjęcia z krzyża oraz nastawy z figurkami aniołów i Chrystusa. Po bokach podstawy ołtarza umieszczone są dwie ozdobne kolumny. W prezbiterium, na stropie wisi postać anioła chrzcielnego. Naprzeciwko ołtarza, nad emporą znajduje się bogato zdobiony prospekt organowy. Na poziomej belce tęczowej, oddzielającej nawę od prezbiterium, widnieje Grupa Ukrzyżowania. Ostatni remont przeprowadzono w 2007 roku. Odnowiona została wtedy również ornamentalna i figuralna polichromia z XVIII wieku. Przy kościele stoi otwarta dzwonnica na metalowych słupach.

Świątynia znajduje się w centrum wsi, po zachodniej stronie drogi. 

Akt lokacyjny wsi nadał w 1344 roku wielki mistrz Ludolf König. Palczewo jest położone na obszarze Wielkich Żuław Malborskich, ok. 7,5 km na południowy-zachód od Ostaszewa i 17 km południowy-zachód od Nowego Dworu Gdańskiego.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2019 roku.

  • Widok od drogi

  • Elewacja północna

  • Elewacja południowa

  • Elewacja wschodnia