Pierwotny, gotycki kościół pw.Niepokalanego Poczęcia NMP zbudowano w XIV wieku. W 1671 roku świątynię wraz z częścią wsi strawił pożar, pozostawiając tylko niewielką część murów. Kościół został odbudowany rok później, a drewnianą, zwieńczoną hełmem o formach gotyckich wieżę dobudowano w 1766 roku. Jest to jednonawowa świątynia z wieżą na osi i szczytem sterczynowym, zamykającym prezbiterium. Korpus nakryto dachem siodłowym. Wewnątrz zachowała się przepiękna polichromia na drewnianym stropie, z 1688 roku przedstawiająca Sąd Ostateczny. Fundatorem ambony z 1674 roku był sędzia ziemski Samuel Barner. Znajduje się tu też dzwon z 1690 roku warsztatu Dawida Jonasa z napisem „Jonas mich in Elbing umgegossen”. Godny polecenia ciekawy barokowy prospekt organowy z 1689 roku zdobiony ornamentyką roślinną i figuralną i barokowy ołtarz przypuszczalnie pochodzący z końca XVII wieku. Zaś najstarszym zabytkiem świątyni jest gotycka granitowa kropielnica. Kościół w listopadzie 1945 roku przejęli katolicy.

Pomorska Wieś leży 13 kilometrów na wschód od Elbląga, przy drodze nr 509 Elbląg – Młynary.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2021 roku.

  • Wieża

  • Boczna kruchta

  • Nawa i ołtarz

  • Polichromia na stropie

  • Prospekt organowy