Gotycki kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przezmarku został zbudowany w 1345 roku. Świątynia należy do najstarszych na Wzniesieniu Elbląskim. Jego obecny wygląd pochodzi z odbudowy dokonanej po pożarze z roku 1573. Jest to jednonawowa, ceglana budowla posadowiona na wysokiej podmurówce z polnego kamienia z interesującą attyką na południowej kruchcie i trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Na wieży, wzniesionej na planie kwadratu, usytuowanej od zachodu, wisi dzwon kościelny z łacińskim napisem, którego część brzmiąca Anno Domini MCCCCIII informuje, ze odlano go w 1403 roku. Średniowiecznym reliktem jest kropielnica wykuta z granitu. Okazały ołtarz główny o formach barokowych ufundował w 1718 roku sędzia ziemski z Elbląga Ernest Horn . Odnowili go w 1844 roku i pozłocili A. Friecke i G.Wiechen. W ołtarzu  z 1844 roku zachowały się 3 zabytkowe obrazy: Ukrzyżowanie, Wniebowstąpienie i w predelli Ostatnia Wieczerza. Z pierwszej połowy XVIII wieku pochodzi barokowa ambona spoczywająca na granitowej podstawie. Zachowała się ława należąca niegdyś do rajców elbląskich, z herbem miasta. Barokowy prospekt organowy pochodzi, jak to wskazuje data, z 1713 roku. Na emporze umieszczono, zapewne w tym czasie, 10 obrazów ze scenami biblijnymi. Z istniejących płyt nagrobnych najstarsza, z renesansowymi zdobieniami, pochodzi z 1622 roku. Zabytkowe wyposażenie uzupełniają barokowe pająki z XVII i XVIII wieku.

Przed kościołem, zaraz koło gotyckiego muru kamiennego okalającego obiekt, na terenie będącym dawnym średniowiecznym cmentarzem stoją dwie samotne stelle nagrobne z XIX wieku. Poza okresami nabożeństw kościół zamknięty – klucze do obiektu są domostwie po lewej stronie od wejścia. Świątynia znajduje się w centrum wsi, na małym wzniesieniu.

Przezmark jest położony ok. 8 km na wschód od Elbląga i 3 km na północ od Komorowa Żuławskiego.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2021 roku.

  • Widok od wschodu

  • Południowa kruchta z attyką

  • Ołtarz główny

  • Empory

  • Płyta nagrobna w kruchcie pod wieżą

  • Stelle przed świątynią