Drewniany dom podcieniowy w Stegnach został zbudowany w 1820 roku, o czym świadczy napis na belkach podcienia, z którego można wyczytać, że na zamówienie Siegfrieda Kleina, wybudował go cieśla z Aniołowa i ukończył 14 czerwca 1820 roku. Jest to podcieniowy o konstrukcji zrębowej, częściowo otynkowany, z szachulcowym podcieniem wspartym na 5 słupach, pięknie zachowany i zadbany. Pierwotnie dom ten był kryty strzechą, toteż nie przypadkowo został dobrze ubezpieczony, o czym świadczy do dzisiaj zachowana nad drzwiami podcienia tabliczka z napisem: Leipziger Feuer-Versicherungs-Anstalt (Lipskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe). Wieś ozdabiało niegdyś 6 dobrze zachowanych domów podcieniowych. Jeden z nich – będący pod ochroną, a należący do Gustawa Folgera spłonął w wyniku uderzenia pioruna w nocy z 30.06. na 1.07.1939 roku. Po 1945 roku stały jeszcze cztery domy podcieniowe, z których zachował się jeden, który dzisiaj zajmuje Feliks Hryniewicz. Gdy Hryniewicze zasiedlali ten dom po wojnie, mieszkała jakiś czasem razem z nim jego właścicielka – Klein.

Stegny są położone ok. 6 km na północ od Pasłęka, przy drodze nr 505 do Młynar. Dom znajduje się po wschodniej stronie drogi.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2021 roku.

  • Inskrypcja fundacyjna