W Zimnochach znajdują się trzy domy podcieniowe, wybudowane w latach 1936-37 przez ostatniego właściciela Ławek i Markowa – Adalberta Victora zu Dohna-Lauck, dla robotników młyna w Klekotkach. Były to dwurodzinne czworaki (Insthaus), w stylu domów podcieniowych ze wschodniej Fryzji i nawiązywały do osadnictwa holenderskiego z XVI i XVII wieku. Każdy z nich ma szachulcowy podcień wsparty na czterech słupach, a nad nim jeden pokój. Z tyłu, za domami, znajdowały się małe zabudowania gospodarcze. W domach podcieniowych mieszkali do 1945 roku (od zachodu w kierunku na Gilginie): A. Guske – A. Wölk, dalej: E. Jordan – F. Lemke – O. Frischmuth i O. Müller – F. Wölk. Domy te zachowały się szczęśliwie do dziś i są już własnością potomków powojennych osiedleńców.

We wsi znajdował się klasycystyczny dwór, wybudowany przez Dohnów w drugiej połowie XVIII wieku. Założony był na planie prostokąta, z dobudowanym skrzydłem od północy. Fasada główna posiadała ryzalit na osi wejścia. Nakryty dachem mansardowym z dachówką – esówką. Od wyjścia prowadziła do jeziora alejka wysadzana różami, na której końcu znajdowała się przystań. Dojście do dworku przez wieś, wzdłuż jeziora, było wybrukowane. Niestety, ten ozdobny budynek uległ całkowitemu zniszczeniu w latach 70. i 80. Obecny właściciel upamiętnił jego istnienie poprzez odbudowę fundamentów i niewielkiej wysokości muru z cegły.

Zimnochy są położone 20 km na wschód od Pasłęka, 8 na zachód od Miłakowa.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2021 roku.

  • Dom pod nr 2

  • Dom pod nr 2

  • Dom pod nr 2

  • Dom pod nr 3

  • Dom pod nr 3

  • Szczyt podcienia

  • Dom pod nr 3

  • Dom pod nr 5

  • Dom pod nr 5

  • Dom pod nr 5