Barokowy kościół św. Antoniego (port. Santo Antonio) w Lizbonie, położony poniżej katedry został wzniesiony w XVIII wieku. Krypta świątyni z relikwiami św.Antoniego znajduje się dokładnie w miejscu, gdzie zgodnie z tradycją znajdował się dom, w którym urodził się św. Antoni w 1195 roku. Kościół został ufundowany przez dzieci z pieniędzy zebranych za własnoręcznie wykonane miniaturowe ołtarzyki, które pozostawiały na progach domostw. Zwyczaj ten się powtarza co rok, 13 czerwca, w dniu św. Antoniego.

Kościół jest jednonawową świątynią o barokowym wystroju wnętrza. Trzyosiowa fasada podzielona jest pilastrami i kolumnami i zwieńczona barokowym szczytem z zegarem. Do drzwi wejściowych prowadzą jednobiegowe schody. Po lewej stronie fasady znajduje się niewielkie muzeum poświęcone Świętemu.

Kościół św. Antoniego znajduje się trochę poniżej Katedry.

Zdjęcia wykonano w październiku 2011 roku.

  • Fasada

  • Fasada

  • Elewacja boczna

  • Nawa główna

  • Ołtarz boczny

  • Zakrystia

  • Zakrystia

  • Krypta z relikwiami

  • Nawa z ołtarzem