Plac Senacki w Petersburgu początkowo plac nosił imię Piotra Wielkiego, aż do roku 1925, kiedy przemianowano jego nazwę na Plac Dekabrystów. Nazwa ta utrzymywała się aż do 29 lipca 2008 roku, kiedy to nadano placu obecną nazwę. Plac graniczy od wschodniej strony z Budynkiem Admiralicji, od południa z soborem św. Izaaka a od północy z Newą.

Na samym placu znajduje się pomnik Piotra I, tzw. „Jeździec miedziany”. Jest to pomnik z brązu wzniesiony z inicjatywy Katarzyny II, ku czci założyciela Sankt Petersburga – cara Piotra I. Prace nad monumentem rozpoczęły się w 1766 roku, a wykonawcą pomnika był ceniony francuski rzeźbiarz – Étienne Maurice Falconet. Odsłonięcie pomnika nastąpiło w 1782 roku, w dniu 100 rocznicy przejęcia władzy przez Piotra I. Według legendy dopóki “Jeździec” stoi w centrum Sankt Petersburga to miasto jest bezpieczne od obcych napaści. Nawet w okresie 900 dni oblężenia Leningradu podczas II wojny światowej pomnik przetrwał w stanie nienaruszonym.

Plac Senacki – plac miejski, jest położony nad Newą, naprzeciwko Soboru św. Izaaka.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2014 roku.

  • Sobór św. Izaaka

  • Piotr I - Jeździec Miedziany

  • Piotr I - Jeździec Miedziany