Gotycki zamek w Rząsinach zbudował najprawdopodobniej około 1207 roku książę Henryk Brodaty, w celu ochrony południowej granicy księstwa. Warownia została wzniesiona na skalnym ostańcu górującym nad szczytem łagodnego wzniesienia ( 422 m n.p.m ).

         W 1368 roku zamek był własnością rodu Talkenbergów. Bernard Talkenberg był rycerzem-rabusiem i z tego powodu zamek był oblegany i zdobyty w 1476 roku przez sprzymierzone oddziały mieszczan z Lwówka i króla Macieja Korwina. Zniszczenie warowni nastąpiło w wyniku podminowania jej przez górników z Kowar. W 1818 roku ruiny rozebrano, a w 1830 zabezpieczono pozostałości. Do dziś na skale zachowały się resztki muru i relikty budynku. 

         Rząsiny są położone 13 km na zachód od Lwówka Śląskiego, ok 1 km w prawo od drogi nr 364 do Gryfowa Śląskiego. Relikty zamku znajdują się na wschód od wsi.

         Zdjęcia wykonano w maju 2006 roku.

  • Skalny ostaniec z ruinami

  • Skalny ostaniec z ruinami

  • Skalny ostaniec z ruinami

  • Skalny ostaniec z ruinami

  • Skalny ostaniec z ruinami