Renesansowa, murowana wieża obronna w Rzemieniu została wzniesiona pod koniec XV lub na początku XVI wieku na miejscu starszego dworu. Rzemień stanowił główna siedzibę jednej z linii Leliwitów, pochodzącej od Jana Tarnowskiego, kasztelana krakowskiego. Rycerską wieżę obronną zbudowano wśród mokradeł i bagien rzeki Wisłoki na niewielkim cyplu odciętym potokiem i stawami. Z uwagi na podmokły grunt, teren na którym miała stanąć wieża utwardzono drewnianymi palami a fundamenty kładziono na dębowym ruszcie. Budowla zbudowana z cegły została wzniesiona na planie zbliżonym do kwadratu o wymiarach 13 x 13,7 metrów i posiadała cztery kondygnacje. Parter i piwnice wykorzystywane były do celów gospodarczych i jako pomieszczenia magazynowe. Na pierwszym piętrze znajdowało się mieszkanie właściciela zamku, a najwyższa kondygnacja posiadała jedną salę która pełniła funkcje reprezentacyjne. Wieża stała pośrodku otoczonego wałem obronnym dziedzińca. Z pierwszego piętra prowadziły na wały drewniane ganki jeden do wejścia drugi do stajni. Zapewniało to bezpośrednią komunikację z części mieszkalnej wieży bez schodzenia na dziedziniec. Wieża była poprzedzona podzamczem z zabudowaniami gospodarczymi oraz mieszkaniami dla służby. Całość była otoczona mokradłami i fosą, nad którą prawdopodobnie przerzucono zwodzony most do bramy wjazdowej.

         W 1616 roku budowlę zakupił Stanisław Lubomirski, który w 1630 roku dotychczasowe umocnienia rozbudował w czworoboczne ziemne fortyfikacje z bastionami. Warownia nie miała jednak zbyt wielu okazji do wykazania swej obronności, a była zbyt mała jak na rezydencję. Od 1710 roku wielokrotnie zmieniała właścicieli. Przechodziła przez ręce Sanguszków, później ponownie Lubomirskich, Lasockich, Stadnickich, Reyów, Szaszkiewiczów. W początkach XIX wieku wieża została opuszczona i pozbawiona opieki niszczała. W 1857 roku nowy właściciel, Feliks Bogusz przeprowadza neogotycką przebudowę wieży, nadbudowując jedną kondygnację oraz krenelaż kryjący wklęsły dach. Na początku XX wieku Gustaw Szaszkiewicz dobudowuje nowe pomieszczenia od północy i zachodu, oraz wznosi cylindryczną wieżyczkę mieszczącą klatkę schodową. Wieża uzyskuje ponownie dach namiotowy wyższy niż poprzednio. Rozebrana zostaje stara brama i kazamaty, a w obwodzie wałów wzniesiono dwie nowe bramy. Do naszych czasów wieża otoczona fortyfikacjami dotrwała w dobrym stanie i obecnie znajduje się w rękach prywatnych i jest poddana generalnemu remontowi.

         Rzemień jest położony 11 km na południe od Mielca, przy drodze nr 985 do Dębicy. Wieża znajduje się w pobliżu Zespołu Szkół Rolniczych, około 1 km na wschód od drogi do Dębicy. Obok wieży znajduje się pałac Szaszkiewiczów, obecnie służący jako bursa dla uczniów szkoły.

         Zdjęcia wykonano w lutym 2010 roku

 • Widok od południa

 • Widok od południa

 • Widok od północy

 • Przelot bramny w fortyfikacjach

 • Fortyfikacje obronne

 • Fortyfikacje obronne

 • Kartusz herbowy

 • Wieża z klatką schodową

 • Wieża z klatką schodową i loggia

 • Narożnik z loggią

 • Strzelnica kluczowa

 • Wieża z klatką schodową

 • Elewacja zachodnia