Cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Rzepedzi została zbudowana w 1824 roku. Jest to świątynia drewniana, trójdzielna z drewnianą dzwonnicą na przedłużeniu osi zbudowaną w 1924 roku. Nakryta dachem o równej wysokości zwieńczonym trzema cebulastymi wieżyczkami. Wewnątrz znajduje się ikonostas i polichromia z 1896 roku autorstwa J. Bukowczyka. Przed fasadą stoi drewniana dzwonnica zwieńczona latarnią. Obok cerkwi na cmentarzu otoczonym kamiennym murkiem zachowało się kilka starych, kamiennych nagrobków.

Od roku 1949 świątynia była użytkowana przez kościół rzymskokatolicki i cerkiew prawosławną, a od 1964 roku również przez grekokatolików. Obecnie od roku 1974 służy wyłącznie grekokatolikom.     

Rzepedź jest położona 5 km. na północ od Komańczy przy drodze nr 892 do Sanoka. Aby dostać się do cerkwi należy jechać ok. 2 km. z centrum wsi w kierunku na Sanok i następnie skręcić w lewo w wiejską drogę, która doprowadzi do celu. 

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2006 roku.

  • Cerkiew i dzwonnica

  • Fasada