Pierwotny, gotycki zamek w Siemisławicach zbudował Jerzy Czirna w 1445 roku. Na jego miejscu w 1609 roku wzniesiono nowy zamek w stylu renesansowym. Po roku 1654 książę brzeski Christian przebudował warownię na letnią rezydencję. Zamek został założony na planie prostokąta z czworoboczną wieżą na osi mieszczącą klatkę schodową. Budynek jest trzytraktowy, dwukondygnacyjny, nakryty dachem dwuspadowym. W wieży znajduje się dwuprzejściowy, bogato zdobiony portal renesansowy z datą 1609 i kartuszami herbowymi. Na elewacjach zachowały się fragmenty geometrycznej dekoracji sgraffitowej i zegar słoneczny na wieży. Do dworu przylegają resztki zdewastowanego parku oraz zabudowania dawnego folwarku: oficyna mieszkalna, stodoła, stajnia, obora i spichlerz. Obecnie budowla wygląda na opuszczoną i nie wiadomo czy ma jakiegoś właściciela.

Siemisławice są położone ok 2 km na zachód od Przeworna i ok 15 km na południe od Strzelina.

Zamek znajduje się w centrum wsi. Zdjęcia wykonano we wrześniu 2006 roku.

  • Elewacja frontowa z wieżą

  • Renesansowy portal

  • Kartusz herbowy

  • Zegar słoneczny na wieży

  • Holl

  • Elewacja boczna i tylna

  • Wieża