Renesansowy zamek w Starych Tarnowicach (obecnie dzielnica Tarnowskich Gór) został wzniesiony przez ród Włodków w drugiej połowie XVI wieku. Budowla powstała na planie czworoboku z czworoboczną, trójkondygnacyjną wieżą w południowo-wschodnim narożniku. Wszystkie cztery skrzydła były dwupiętrowe, a wewnętrzny dziedziniec otoczony był krużgankami. Wjazd do zamku znajdował się  na osi skrzydła zachodniego.

         Włodkowie byli właścicielami zamku do roku 1570, a po nich  właścicielem został Piotr  Wrochem. W 1724  roku  rezydencja należała do Jerzego von Gusnarda. Podczas przebudów w XVIII i XIX wieku  zamek utracił swój pierwotny wygląd, powiększono skrzydło północne, poszerzono okna, zmieniono sień wjazdową i zamurowano krużganki. Po II wojnie światowej zamek i dobra tarnowickie zostały znacjonalizowane. Zamek stał się własnością PGR-u. Obecnie po wykupieniu przez prywatnego inwestora, trwają tu intensywne prace remontowe. W stojącej obok stodole otwarto „Gospodę u Wrochema”. Pod koniec 2010 roku zakończył się remont zamku oraz jego otoczenia (oranżerii, stodoły). W czerwcu 2011 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego.

         Stare Tarnowice są położone na zachód od centrum Tarnowskich Gór. Zamek znajduje się przy ulicy Pyskowickiej nr 39, prowadzącej do Pyskowic, po jej prawej stronie.

         Zdjęcia wykonano w marcu 2006 roku.

  • Skrzydło zachodnie

  • Brama wjazdowa

  • Brama wjazdowa

  • Skrzydło południowe z wieżą

  • Skrzydło wschodnie

  • Narożnik południowo-wschodni

  • Skrzydło wschodnie

  • Narożnik północno-zachodni

  • Skrzydło zachodnie

  • Dziedziniec