Murowany zamek w Starogrodzie został wzniesiony przez Krzyżaków w 1244 roku na skraju wysokiej wiślanej skarpy. Budowlę zbudowano na miejscu starszej, drewnianej zabudowy. Warownia miała plan nieregularnego pięcioboku z niewielkim wewnętrznym dziedzińcem. Otoczona była murem obronnym i fosą, za którą od strony wschodniej znajdowało się podzamcze, przez które prowadził główny wjazd do warowni Od zachodu i południa broniona była stromymi skarpami. Całkowite zniszczenie zamku w następnych wiekach uniemożliwia obecnie dokładne odtworzenie założenia obronnego.

         Do roku zamek 1253 był siedzibą mistrzów krajowych a następnie komturii do 1454 roku. Po bitwie pod Grunwaldem na pewien czas został zajęty przez wojska Władysława Jagiełły. Po raz kolejny w polskich rękach znalazł się po wybuchu wojny trzynastoletniej w 1454 roku. Trzy lata później zaciężne wojska pod dowództwem Bernarda Szumborskiego odbijają zamek. W roku 1479 Starogród zostaje włączony do Polski stając się siedzibą starostów królewskich. W 1495 roku zniszczona wojnami warownia zostaje odbudowana z inicjatywy króla Jana Olbrachta. W 1505 roku zamek stał się letnią rezydencją biskupów chełmińskich. Zamek został poważnie uszkodzony w czasie wojen szwedzkich w XVII wieku i mimo odbudowy w latach 1682-93, ponownie podupadł. W 1777 roku był tak zniszczony że wkrótce potem biskup Jan Karol Hohenzollern sprzedał zrujnowaną budowlę. Po pierwszym rozbiorze Polski znalazł się państwie pruskim, gdzie potraktowano go jako składnicę materiału budowlanego i pod koniec XVIII wieku został całkowicie rozebrany. Obecnie góra zamkowa z resztkami starych murów stanowi stanowisko archeologiczne i taras widokowy na dolinę Wisły. Prócz śladu fos nie zachowały się na powierzchni żadne widoczne pozostałości krzyżackiej warowni. Przeprowadzone dotychczas badania archeologiczne w 1962 roku nie wniosły zbyt wiele nowych informacji w proces poznania założenia i faz jego rozwoju.

         Starogród jest położony 5 km na południe od Chełmna, przy drodze nr 550 do Unisławia. Góra Zamkowa znajduje się około 200 metrów na południe od kościoła.

         Zdjęcia wykonano w maju 2010 roku.

  • Widok z doliny Wisły

  • Wzgórze zamkowe

  • Tablica informacyjna

  • Dojście do wzgórza

  • Wzgórze zamkowe

  • Wzgórze zamkowe

  • Wzgórze zamkowe

  • Widok na dolinę Wisły

  • Widok na dolinę Wisły

  • Relikt fosy