Pierwotny zamek w Świerklańcu został zbudowany w XIV wieku z fundacji nieznanego księcia. Warowna została wzniesiona na planie owalu. Układ najstarszej zabudowy nie jest znany, dotychczas odkryto jedynie pozostałości domu gotyckiego oraz fundamenty wieży. Całość była otoczona nawodnioną fosą.

         W 1498 roku warownia przeszła w ręce Jana Dobrego, księcia opolskiego, a od 1526 roku stała się własnością Hohenzollernów. W trzeciej dekadzie XVII wieku tutejsze dobra uzyskał Henckel von Donnersmarck i w posiadaniu tej rodziny Świerklaniec pozostawał do 1945 roku. W XVII i XVIII wieku zamek przebudowano na barokową rezydencję. W pierwszej połowie XIX wieku dokonano kolejnej przebudowy, tym razem w stylu neogotyckim.

         W latach 1867-76 obok starej siedziby powstał wspaniały pałac hrabiego Gwidona Henckla von Donnersmarck, zwany Śląskim Wersalem. W 1945 roku zarówno zamek jak i pałac spłonęły i zostały wysadzone w powietrze. Po zamku zachowały się fragmenty murów obwodowych otoczonych fosą, a po pałacu nie ma żadnego śladu. Jedynie w parku zachował się tzw. Dom Kawalerów służący niegdyś jako pałacyk dla gości.

         Świerklaniec jest położony 9 km na wschód od Tarnowskich Gór przy drodze nr 78 do Siewierza. Ruiny znajdują się po prawej stronie drogi w południowej części miasta, tuż przy wejściu do parku.

         Zdjęcia wykonano w październiku 2004 roku.

  • Ruiny mostku nad fosą

  • Dom Kawalerów