Gotycki zamek w Świeciu zbudowali Krzyżacy w latach 1335-50, na miejscu wcześniejszej budowli. Warownię wzniesiono na sztucznym kopcu przy ujściu Wdy do Wisły. Budowla miała kształt kwadratu o boku 51 m. Założenie otrzymało dwa równoległe skrzydła z bramą wjazdową w kurtynie zachodniej, poprzedzoną szyją i mostem nad fosą. Wewnętrzny dziedziniec o wymiarach 26 x 26 m otaczały krużganki.  W narożnikach stanęły cztery cylindryczne baszty. Główna, zachowana do dziś, znajduje się w narożniku północno-zachodnim i jest zwieńczona krenelażem z machikułami. Korpus zamku otaczał dodatkowy mur obronny, tworząc międzymurze. Od zachodu do warowni przylegało trapezoidalne podzamcze, również obwiedzione murem obronnym.

         W rękach krzyżackich zamek znajdował się do 1454 roku. W trakcie wojny trzynastoletniej warownia przechodziła z rąk do rąk i uległa poważnym zniszczeniom. W latach 1461-1502 zamek był własnością rady miejskiej Torunia, a następnie w granicach Polski do roku 1772 pełnił rolę siedziby starosty. W roku 1664 został strawiony przez pożar i stopniowo ulegał destrukcji. Po 1772 roku władze pruskie rozpoczęły rozbiórkę murów. W 1859 roku rozpoczęto prace zabezpieczające, które kontynuowano również w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej nastąpiła częściowa odbudowa zamku. Odbudowano wówczas skrzydło północne nakrywając je żelbetowym stropem. Obecnie zamek pozostaje trwałą ruiną i w zasadzie nie jest zabezpieczony przed destrukcją.

         Świecie jest położone 43 km na północny-wschód od Bydgoszczy, na styku dróg nr 5 i nr 91 do Gdańska. Zamek znajduje się na południe od centrum, w kleszczach Wisły i Wdy.

         Zdjęcia wykonano w lipcu 2005 roku.


 • Wieża i skrzydło północne

 • Skrzydło północne

 • Widok od Wisły

 • Widok z dziedzińca

 • Wieża

 • Wieża

 • Elewacja północna

 • Widok od Wisły

 • Widok od wschodu

 • Widok od wschodu

 • Relikty baszty południowo-zachodniej

 • Narożnik północno-wschodni

 • Wieża i skrzydło północne

Nowe zdjęcia wykonano w kwietniu 2013 roku.

 • Wieża i dom zamkowy

 • Wieża i dom zamkowy

 • Wieża

 • Widok od dziedzińca

 • Widok wzdłuż Wdy

 • Narożnik północno-zachodni

 • Narożnik północno-zachodni

 • Widok od północnego-wschodu

 • Widok od wschodu

 • Narożnik północno-wschodni

 • Narożnik północno-wschodni

 • Mur północny

 • Mur wschodni

 • Narożnik południowo-wschodni

 • Narożnik południowo-wschodni

Najnowsze zdjęcia wykonano w czerwcu 2015 roku.

 • Widok od Wisły

 • Wieża i skrzydło zachodnie

 • Wieża i skrzydło zachodnie

 • Skrzydło zachodnie od dziedzińca

 • Wnętrze skrzydła

 • Piwnice

 • Piwnice

 • Piwnice

 • Tu była kaplica

 • Tu była kaplica

 • Tu była kaplica

 • Tu była kaplica

 • Tu była kaplica

 • Tu było skrzydło południowe

 • Na wieży

 • Widok z wieży

 • Widok z wieży

 • Widok z wieży

 • Widok z wieży

 • Elewacja od dawnego dziedzińca

 • Ruina wieży południowo-wschodniej

 • Elewacja zachodnia

 • Elewacja zachodnia

 • Baszta północno-zachodnia

 • Mur północny

 • Mur północny

 • Mur wschodni

 • Mur wschodni

 • Narożnik południowo-wschodni