Zamek w Świeciu został zbudowany na początku XIV wieku z fundacji księcia świdnicko-jaworskiego Bernarda. Warownię wzniesiono z kamienia na wzgórzu na planie spłaszczonego owalu, jego dłuższa oś wynosi około 27 m, a szerokość około 11 m. Dom mieszkalny znajdował się w części północno-zachodniej, a od wschodu był położony niewielki dziedziniec z bramą wjazdową. Od południa przylegało gospodarcze podzamcze. W 1527 roku warownia uległa przebudowie. Kolejna przebudowa miała miejsce w pierwszej połowie XVIII wieku, zapewne wtedy we wschodniej części powstał nowy dom mieszkalny.

         Od 1827 roku zamek popadł w ruinę, ale był jeszcze częściowo wykorzystywany.  W okresie międzywojennym w jego wschodniej części funkcjonowała gospoda. Po II wojnie światowej nie zabezpieczone mury ulegały coraz większej ruinie. Obecnie ruiny są własnością prywatną i nowy właściciel zajął się ich uporządkowaniem.

         Świecie jest położone 18 km na południe od Lubania przy drodze nr 350 do przejścia granicznego z Czechami. Ruiny znajdują się w centrum wsi po lewej stronie drogi.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2005 roku.

 • Widok ogólny

 • Wejście na podzamcze

 • Podzamcze

 • Podzamcze

 • Podzamcze

 • Podzamcze

 • Zamek górny

 • Zamek górny

 • Zamek górny

 • Zamek górny

 • Zamek górny

 • Zamek górny

 • Zamek górny

 • Zamek górny

 • Widok ogólny

 • Widok ogólny

 • Baszta