Zamek w Świebodzinie został wzniesiony przez nieznanego fundatora w XIV wieku. Przypuszcza się że średniowieczna warownia składała się z jednego lub dwóch skrzydeł z bramą wjazdową poprzedzoną mostem nad fosą od strony północnej. W narożu południowo-wschodnim zlokalizowano okrągłą wieżę. Od północy przylegało do zamku ufortyfikowane podzamcze, a całość była otoczona nawodnioną fosą.

         W XV wieku zamek należy do Joannitów. Następnie był siedzibą starostów okręgu. W roku 1699 zamek przejęły w ramach zastawu, cysterki trzebnickie, z tego okresu zapewne pochodzą krzyże z kul armatnich wmurowane w ściany. Od roku 1868 budowla jest własnością miasta, które w 1896 roku przekazało ją siostrom boromeuszkom. Siostry urządziły w budowli szpital, szkołę katolicką i przedszkole. W 1934 roku do zamku dobudowano nowe skrzydła szpitalne, połączone ze starymi murami. Od 1946 roku w zespole mieści się Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedyczne. Mury starego zamczyska widoczne są w południowo-wschodnim skrzydle szpitala.

         Świebodzin jest położony 45 km na północ od Zielonej Góry przy skrzyżowaniu dróg nr 3 do Gorzowa i nr 2  z Poznania do Świecka. Zamek-szpital położony jest w centrum miasta.

         Zdjęcia wykonano w maju 2005 roku.

  • Skrzydło zamkowe

  • Narożnik południowo-wschodni

  • Skrzydło zamkowe

  • Krzyż z kul armatnich

  • Krzyż z kul armatnich

Nowe zdjęcia wykonano we wrześniu 2022 roku.

  • Skrzydło zamkowe