Wszystkie informacje o średniowiecznym zamku w Świebodzicach opatrzone są przedrostkami : prawdopodobnie , możliwe lub być może. Być może murowany zamek został wzniesiony po zewnętrznej stronie murów miejskich z inicjatywy Bolka I świdnicko-jaworskiego. Prawdopodobnie został on zbudowany przed 1290 rokiem na miejscu średniowiecznego grodu, który został zniszczony w czasie najazdu Mongołów. W 1344 roku Świebodzice zapewne wraz z zamkiem zostały zdobyte w czasie konfliktu miejscowych książąt z Luksemburgami. Nie znamy losów warowni w czasie wojen husyckich. Miasto było własnością książąt świdnicko-jaworskich do 1392 roku kiedy to wraz z włościami zostało zastawione. W 1510 król Władysław Jagiellończyk sprzedał miasto wraz z zamkiem Hochbergom z pobliskiego Książa, którzy utrzymali się w nim do 1839 roku. Nie wiemy czy zamek ucierpiał w trakcie wojny trzydziestoletniej, czy dotknął go pożar miasta w 1774 roku, ani też kiedy został opuszczony i ostatecznie rozebrany. Późniejsze przebudowy miasta starówki spowodowały, że teren zamkowy został zabudowany i po warowni do dzisiaj prawdopodobnie nie pozostał żaden ślad.

         Czy do dnia dzisiejszego coś z dawnego zamku zostało? Być może zachowany relikt średniowiecznego budynku, znajdujący się w obrębie murów miejskich, koło nieistniejącej Bramy Świdnickiej jest pozostałością po zamku. Być może w ziemi tkwią jeszcze fundamenty tej budowli lub obiektów w jakiś sposób z nią związanych. Niestety, aby takie relikty odkryć, należałoby przeprowadzić badania archeologiczne, a na to – przynajmniej w perspektywie kilku najbliższych lat – nie zanosi się.

         Może jednak rację mają niektórzy optymiści, twierdzący, że… zamek ten istnieje, jest widoczny i że jego kondycja jest zupełnie przyzwoita. Przypuszczają oni, że stojący po dziś dzień budynek przy pl. Legionów Polskich jest właśnie tym „zaginionym” zamkiem, który w czasie wielokrotnych przebudów zupełnie zatracił swoje pierwotne cechy stylowe. Z dawnego zamku w nieznacznie zmienionym stanie ostać miałyby się jedynie piwnice. Rzeczywiście są one imponujące – sklepienia kolebkowe, potężne mury itp. Jednak na pewno decydujące słowa powinny należeć do historyków architektury.

         Świebodzice są położone 12 km na zachód od Świdnicy, przy drodze nr 35 do Wałbrzycha.

         Zdjęcie wykonano w lipcu 2009 roku