Murowany zamek w Świdwinie został zbudowany po 1280 roku z fundacji margrabiów brandenburskich z dynastii askańskiej, kiedy to dobra świdwińskie przeszły w ich ręce. Założenie obronne składało się z obwodu warownego w formie nieregularnego trapezu o zaokrąglonych narożnikach oraz długiego domu mieszkalnego o wymiarach 13,3 x 38 metrów, stojącego przy kurtynie północnej. na początku XIV wieku prawdopodobnie na zachód od bramy dobudowano czworoboczną wieżę o wymiarach 8 x 8,4 metra i wysokości około 12,5 metrów.

         W 1319 roku dobra przeszły w ręce Wedlów, za których rządów powstało przedmurze. W 1384 roku Wedlowie sprzedali zamek zakonowi krzyżackiemu, który dokonali rozbudowy i przebudowy pierwotnego założenia. Na przełomie XIV i XV wieku na wschód od bramy wznieśli wschodnie skrzydło o wymiarach 8 x 14 metrów, a następnie rozebrali stary dom północny i na jego miejscu wznieśli nowy ceglany budynek na siedzibę wójta. Nowy budynek był podpiwniczony i zajmował cały odcinek muru północnego. Na parterze mieściła się kuchnia, izby dla knechtów oraz stajnię, a piętro miało reprezentacyjny charakter. Znajdowało się tu mieszkanie wójta oraz kaplica. Drugie piętro wykorzystywane było jako magazyn. Wzniesiono również w tym czasie nowa bramę i przebudowano czworoboczną basztę, którą częściowo rozebrano, a następnie nadbudowano cylindrycznie do wysokości 26 m. Zamek posiadał również dansker.

         W 1445 roku zamek kupił elektor brandenburski Fryderyk II. Na początku XVI wieku w trakcie kolejnej przebudowy powstała nowa brama oraz wzniesiono przedbramie. W roku 1540 zamek został przekazany joannitom i w ich posiadaniu pozostał do sekularyzacji zakonu w roku 1808. W XVIII wieku za ich sprawą dokonano barokizacji oraz przebudowy i rozbudowy obiektu. Wzniesiono dwa nowe skrzydła zamykające dziedziniec oraz przebudowano budynek północny. W 1808 roku joannicka komandoria w Świdwinie została zlikwidowana, a zamek przeszedł na własność rządu pruskiego, który przeznaczył go na siedzibę urzędów, więzienie oraz arsenał. Po pożarze z roku 1945 obiekt został odbudowany w latach 60-tych. Obecnie użytkowany jest przez ośrodek kultury, a także muzeum.

         Świdwin jest położony 22 km na zachód od Połczyna-Zdroju, przy drodze nr 152 do Płotów. Zamek znajduje się na zachód od centrum miasta, na lewym brzegu Regi przy ulicy Niedziałkowskiego.

         Zdjęcia wykonano w czerwcu 2010 roku.

 • Skrzydło południowe

 • Skrzydło zachodnie

 • Narożnik północno-zachodni

 • Skrzydło północne

 • Skrzydło północne

 • Narożnik południowo-wschodni

 • Skrzydło wschodnie

 • Wieża zamkowa

 • Budynek bramny i podstawa wieży

 • Kartusz herbowy nad bramą

 • Zabudowa dziedzińca

 • Zabudowa dziedzińca

 • Zabudowa dziedzińca

 • Zabudowa dziedzińca

 • Zabudowa dziedzińca

 • Przelot bramny

 • Wieża

 • Wieża

 • Wykusz