Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinku zaczęto wznosić wyspie jeziora Trzesiecko w 1310 roku z inicjatywy księcia Warcisława IV, na miejscu grodu księstwa zachodniopomorskiego. Było to prawdopodobnie drewniane założenie, które w latach 1356-64 rozebrano i od strony jeziora wzniesiono murowane skrzydło południowe, o wymiarach 13,6 x 35,5 metrów, zwane później domem rycerskim. Dziedziniec otoczono murem obwodowym, tak że całość miała plan zbliżony do prostokąta. Skrzydło miało tylko jedną kondygnację i było podpiwniczone. Brama wjazdowa znajdowała się od strony miasta, poprzedzona drewnianym mostem na palach. Do końca XIV wieku dom południowy został podniesiony o jedną kondygnację.

W roku 1409 i 1423 na zamku w Szczecinku odbyły się antypolskie zjazdy z udziałem wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen, oraz książąt Świętobora I szczecińskiego i Bogusława VIII słupskiego (pierwszy zjazd). W drugim udział wzięli: Eryk I król Danii, Szwecji i Norwegii, wielki mistrz krzyżacki Paweł von Russdorff, oraz książęta zachodniopomorscy Otton II szczeciński, Kazimierz V szczeciński, Warcisław IX wołogoski, Barnim VII wołogoski i Bogusław IX słupski.

Prawdopodobnie podczas rozbudowy prowadzonej w latach 1459-74 za czasów księcia Eryka II wzniesiono północne, trzykondygnacyjne skrzydło bramne z czworokątną wieżą od wschodu. Bramę umieszczono w zachodniej części skrzydła i poprzedzono długim mostem prowadzącym na przedzamcze. Prawdopodobnie w XVI wieku wzniesiono przy wschodnim szczycie głównego domu cylindryczną wieżę, o średnicy 8 metrów. Górne kondygnacje wieży miały konstrukcję szkieletową. Dziedziniec, który powstał między dwoma budynkami miał wymiary 35 x 40 metrów i był zamknięty od wschodu i zachodu murami kurtynowymi. Za czasów księcia Filipa II w latach 1606-10 przebudowano południowe skrzydło nadając mu cechy renesansowe, a w latach 1619-23 książę Ulryk polecił rozebrać skrzydło północne i w miejscu wzniósł nowe które istniało do 1801 roku. Pod koniec XVIII wieku w zabudowaniach zamku uruchomiono manufakturę pasów brzusznych, następnie od początku XIX wieku mieścił się tu szpital i przytułek. W 1885 roku po przeprowadzeniu prac melioracyjnych dawna wyspa zamkowa stała się półwyspem. W ciągu XIX i XX roku jeszcze kilkukrotnie przebudowywano skrzydło południowe, które ostatecznie utraciło cechy stylowe. Po II wojnie światowej zamek zajmowało wojsko, następnie było tu schronisko turystyczne. W kwietniu 1996 został sprzedany i przebudowany na biurowiec. Obecnie budowla stoi pusta

Szczecinek jest położony 65 km na południe od Koszalina, przy drodze nr 11 do Jastrowia. Zamek znajduje się nad jeziorem Trzesiecko, przy ulicy Mickiewicza 2.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2009 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja tylna