Murowany zamek w Szestnie Krzyżacy zbudowali około roku 1370 na miejscu drewnianego grodu, spalonego przez Litwinów. Założenie powstało z cegły na fundamentach z kamieni eratycznych, na planie kwadratu o wymiarach 25 x 25 m. Główny dom mieszkalny znajdował się od północy, a od wschodu zbudowano później drugi, mniejszy. Budynek bramny, wysunięty z lica, znajdował się od zachodu. Od 1401 roku zamek służył jako siedziba prokuratora.

         W latach 1525-1752, po sekularyzacji zakonu, na zamku urzędował starosta. Potem zamek opustoszał i popadł w ruinę. W XIX wieku jego mury zostały w znacznym stopniu rozebrane. W latach 1985-86 przeprowadzono badania archeologiczne. Do dziś zachował się narożnik południowo-zachodni do wysokości 5 m oraz fragmenty pozostałych murów, szczelnie zarośnięte przez drzewa i krzewy.

         Szestno jest położone 9 km na północ od Mrągowa przy drodze nr 591 do Kętrzyna. Ruiny, gęsto zarośnięte, znajdują się po lewej stronie drogi, na początku wsi, przy barze.

         Zdjęcia wykonano w październiku 2005 roku.

  • Ocalały narożnik

  • Ocalały narożnik

  • Zarośnięte relikty murów

  • Relikt kamiennego muru

  • Relikt kamiennego muru