Zamek w Szprotawie został wzniesiony w latach 1296-1311. Założenie powstało na planie owalu o wymiarach 24 x 33,5 m. Grubość murów obwodowych wynosiła ok. 2,2 m. W skład zabudowań wchodził dwukondygnacyjny budynek mieszkalny. Zamek otoczony był fosą, nad którą od strony miasta przerzucono most. Około roku 1550 warownia została wzmocniona od południa potężną, zbudowaną z kamienia półkolistą basteją. Na przełomie XVI i XVII wieku zamek był dwukrotnie przebudowany w stylu renesansowym.

         W czasie wojny trzydziestoletniej, w roku 1642 warownia była oblegana i uległa poważnym zniszczeniom. W 1672 roku na zamku wybuchł pożar, który dopełnił dzieła zniszczenia. Zniszczoną budowlę przebudowano na browar.

         W latach 1745-47, przebudowano zamek-browar na kościół ewangelicki. W katach 1821-22 w wyniku kolejnej przebudowy obiekt uzyskał formy klasycystyczne, oraz dobudowano wieżę-dzwonnicę. W roku 1945 zamek-kościół spłonął i nieużytkowany popadł w ruinę. Do dziś zachowały się mury obwodowe w kształcie owalu, wraz z basteją oraz wieża-dzwonnica.

         Szprotawa jest położona 18 km na wschód od Żagania przy drodze nr 12 do Głogowa. Ruiny zamku-kościoła znajdują się w południowej części miasta.

         Zdjęcia wykonano w maju 2005 roku.

  • Widok ogólny z zarośniętą basteją

  • Elewacja boczna

  • Wieża-dzwonnica i mury obwodowe

  • Mury obwodowe

  • Widok od miasta

  • Wieża-dzwonnica i mury obwodowe

  • Mury obwodowe