Na miejscu wcześniejszego, drewnianego grodu w pierwszej połowie XVI wieku zbudowano murowany zamek z fundacji wojewody płockiego Feliksa Szreńskiego, herbu Dołęga. Założenie miało plan zbliżony do owalu. Mury obwodowe wzniesiono z cegły na koronie wałów grodziska i wzmocniono je w narożach cylindrycznymi basztami. Brama mieściła się w kurtynie zachodniej, poprzedzona wysuniętym przed lico budynkiem bramnym. Na dziedzińcu stały co najmniej cztery murowane budynki. Od strony zachodniej przylegało do zamku podzamcze. Całość była otoczona fosami zasilanymi w wodę z rzek, Mławki i Przylepnicy. W połowie XVI wieku po Szreńskich, kolejnymi właścicielami byli Noskowscy, Bielińscy i Podoscy.

         W XVII wieku, w czasie wojen szwedzkich, miasto i zamek zostały zniszczone. Zamek nigdy już nie odzyskał dawnego znaczenia, mimo remontu przeprowadzonego przez K. Stopkowskiego w pierwszej połowie XVIII wieku. W drugiej połowie XVIII wieku częściowo opuszczony już zamek, stanowił siedzibę konfederatów barskich i następnie popadł w całkowitą ruinę i w XIX wieku został prawie całkowicie rozebrany. W XIX wieku na resztkach południowego budynku zbudowano klasycystyczny pałac, którego ruiny możemy dziś oglądać.

         Szreńsk jest położony 24 km na południowy-zachód od Mławy. Ruiny znajdują się we wschodniej części miejscowości, ok. 300 m za kościołem.

         Zdjęcia wykonano w maju 2006 roku.

  • Ruiny pałacu

  • Elewacja frontowa

  • Ruiny wnętrza

  • Ruiny wnętrza

  • Ruiny wnętrza