Murowany zamek w Sztumie stanowiący siedzibę krzyżackiego wójta wzniesiono w drugiej ćwierci XIV wieku. Budowlę usytuowano na przesmyku między jeziorami: Barlewickim i Sztumskim. Założenie wzniesiono na planie nieregularnym zbliżonym do trapezu. Główny dom zamkowy został zbudowany wzdłuż kurtyny południowej. Od zachodu przylegała do niego wysoka wieża, flankująca bramę wjazdową, którą poprzedzał most nad fosą. Wzdłuż kurtyny wschodniej wzniesiono skrzydło mieszczące kaplicę. Zamek posiadał oprócz wieży przy bramie jeszcze dwie baszty. W narożniku północno-wschodnim zbudowano sześcioboczną basztę, dziś zachowana w partiach cokołowych oraz w narożniku północno-zachodnim, dziś nieistniejąca. W XV wieku nastąpiła rozbudowa warowni, wzniesiono wtedy, dziś nieistniejące, reprezentacyjne skrzydło zachodnie.

         W latach 1468-1772 w zamek służył jako siedziba polskich starostów. Warownia została zniszczona w czasach wojen szwedzkich i w XVIII wieku zaczęto ją rozbierać. W XIX wieku w pozostałych budynkach umieszczono biura, sąd i więzienie. W latach 1966-71 podjęto prace renowacyjne, które nie zostały w pełni ukończone. Obecnie na zamku mają siedzibę różne instytucje oraz Bractwo Rycerskie Ziemi Sztumskiej. 

         Sztum jest położony 14 km na południe od Malborka, przy drodze nr 55 do Kwidzyna. Zamek znajduje się w południowej części miasta przy samej drodze.

         Zdjęcia wykonano w styczniu 2006 roku.

         Nowe zdjęcia wykonano we wrześniu 2012 roku.

 • Brama wjazdowa i most nad fosą

 • Widok z mostu na sześcioboczną basztę

 • Widok bramy z dziedzińca

 • Dom zamkowy

 • Późniejszy budynek stojący na dziedzińcu

 • Późniejszy budynek stojący na dziedzińcu

 • Narożnik północno-wschodni

 • Baszta i mur północny

 • Budynek bramny i dom zamkowy

 • Widok od zachodu

 • Dom zamkowy

 • Budynek bramny

 • Widok od południa

 • Elewacja zachodnia

 • Budynek bramny i dom zamkowy

 • Budynek bramny i dom zamkowy

 • Baszta w narożniku północno-wschodnim

 • Mur północny

 • Narożnik północno-wschodni

Nowe zdjęcia wykonano w sierpniu 2022 roku.

 • Brama wjazdowa

 • Baszta północna

 • Widok od południa

 • Narożnik południowy

 • Główny dom zamkowy

 • Budynek bramny

Nowe zdjęcia wykonano w maju 2023 roku.

 • Mur obronny i baszta

 • Brama wjazdowa - widok od miasta

 • Brama wjazdowa - widok od dziedzińca

 • Dziedziniec

 • Dziedziniec zamku