Murowany zamek w Tczewie został wzniesiony przez Krzyżaków w miejscu spalonego w 1309 roku grodu Sambora. Zamek zbudowano z cegły w drugiej ćwierci XIV wieku. Nie znamy formy przestrzennej zamku. Zespół mógł być sprzężony z systemem obronnym miasta, otoczonego murami z pięcioma bramami i dwunastoma basztami. Warownia znajdowała się na wiślanej skarpie, w rejonie klasztoru dominikanów ufundowanego w 1289 roku. Po przejściu tych ziem w granice Polski od 1466 roku zamek stanowił siedzibę starostów.

         Sto lat później już w połowie XVI wieku zamek utracił swe znaczenie i był zrujnowany, co opisuje lustracja przeprowadzona w 1565 roku. Na początku XVII wieku warownię ostatecznie opuszczono, a starostowie mieszkali we dworze. Relikty czytelne jeszcze w XVIII wieku zostały na początku wieku XIX rozebrane przez władze pruskie, co całkowicie zatarło ślady po budowli.

         W czerwcu 2009 roku w czasie budowy nowych kamienic przy ulicy Zamkowej, koparka odsłoniła około 30-metrowy fragment muru zbudowanego z gotyckiej cegły, tzw. palcówki. Być może są to pozostałości zamku krzyżackiego.

         Tczew jest położony 28 km na południe od Gdańska przy drodze nr 91 do Torunia. Zamek istniał prawdopodobnie w północno-wschodnim narożniku Starego Miasta.

         Zdjęcia wykonano w lipcu 2009 roku.

  • Relikty fundamentów

  • Relikty fundamentów

  • Relikty fundamentów

  • Relikty fundamentów