Cerkiew greckokatolicką pw. św. Michała Archanioła w Turzańsku zbudowano w latach 1801-03. Jest to świątynia drewniana o konstrukcji zrębowej, trójdzielna i oszalowana. W 1836 roku powiększona przez dobudowanie kruchty i zakrystii. Prezbiterium, nawa i babiniec są jednakowej wysokości. Jednokalenicowy dach, kryty blachą, zwieńczony jest trzema baniastymi wieżyczkami ze ślepymi latarniami. Przed cerkwią stoi wolnostojąca dzwonnica zbudowana w 1817 roku, zwieńczona cebulastym hełmem. Wewnątrz znajduje się ikonostas z pierwszej połowy XIX wieku i ołtarze boczne. Wokół rozciąga się cmentarz przycerkiewny otoczony kamiennym murkiem. Cerkiew obecnie służy parafii prawosławnej.

Turzańsk jest położony 7 km na północ od Komańczy, 2 km od drogi nr 892 do Sanoka. W Rzepedzi trzeba skręcić w prawo i po ok. 2 km. po lewej stronie szosy na wzniesieniu stoi cerkiew.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2006 roku.

  • Dzwonnica i cerkiew

  • Widok z boku

  • Widok z tyłu