Murowany zamek w Ujeździe został wzniesiony prawdopodobnie przed trzecią ćwiercią XV wieku z fundacji  zapewne Piotra Tłuka, kasztelana inowłodzkiego herbu Jastrzębiec. Było to prawdopodobnie czworoboczne założenie z wieżą w północno-zachodnim narożu i trzykondygnacyjnym domem mieszkalnym przy kurtynie północnej. Zamek obejmował teren bezpośrednio na północ od pałacu wzniesionego później, przy czym jego mur południowy wykorzystany został przy wznoszeniu nowożytnej siedziby Denhoffów, stając się częścią jej ściany północnej.

         Po jego śmierci, w 1469 roku zamek przeszedł w ręce Stanisława Warszyckiego, a od 1476 roku właścicielem jest rodzina Duninów. Na krótko przed śmiercią, Piotr Dunin rozbudował warownię, przekształcając ją w największy obszarowo prywatny zamek w całym regionie. W 1594 roku Anna ostatnia z rodu wniosła miasto i zamek w posagu mężowi Pawłowi Szczawińskiemu herbu Prawdzic. Następnym właścicielem Ujazdu zostaje starosta bolesławski i wojewoda sieradzki Kasper Denhoff herbu Świnka, który w pierwszej połowie XVII stulecia rozebrał średniowieczną warownię, a następnie wykorzystując częściowo jej mury, zbudował wczesnobarokowy pałac.

         Pod koniec XVIII wieku miasto i zamek otrzymał w posagu Tomasz Ostrowski herbu Rawicz. W 1812 roku Ostrowski na miejscu zrujnowanej rezydencji wybudował drewniany dwór, a jego syn Antoni na miejscu drewnianego pałacu wzniósł istniejący do dziś neogotycki pałac. Ostrowscy mieszkali z przerwami w rezydencji do II wojny światowej. Po wojnie pałac stał się własnością miejscowego PGR-u, co przyczyniło się do jego szybkiej dewastacji. W 1957 roku użytkownikiem obiektu został Związek Harcerstwa Polskiego, który do roku 2001 prowadził tu ośrodek szkoleniowy, organizując kolonie i obozy dla harcerzy. Obecnie pałac znajduje się w rękach prywatnego przedsiębiorcy z Brzezin, który nabył założenie wraz otaczającym go 14-hektarowym parkiem.

         W latach 2003 i 2004 prowadzone były prace archeologiczne pod kierunkiem profesora Leszka Kajzera, które odsłoniły fundamenty średniowiecznej warowni i umożliwiły poznanie jej formy przestrzennej. Jedyną zachowaną naziemną częścią zamku jest mur z kamienia i cegły o długości ok. 12 i wysokości 3 metrów, wtopiony we frontową ścianę obecnego pałacu. W kilku miejscach pokrywający budowlę tynk został wycięty, dzięki czemu fragmenty owego muru są dobrze widoczne. Obecnie sam pałac, pozbawiony tynku, wygląda na opuszczony.

         Ujazd jest położony 8 km na północny zachód od Tomaszowa Mazowieckiego, przy drodze nr 713 do Łodzi. Pałac znajduje się w rozległym parku, po prawej stronie drogi.

         Zdjęcia wykonano w lipcu 2009 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja frontowa

  • Widok z boku

  • Elewacja tylna

  • Elewacja frontowa i boczna

  • Kartusz herbowy

  • Relikt muru zamkowego

  • Relikt muru zamkowego