Cmentarz Łyczakowski we Lwowie został założony w 1786 roku. Jest jedną z najstarszych nekropolii istniejących do dziś w Europie. Jest miejscem pochówku wielu zasłużonych dla Polski i Ukrainy ludzi kultury, nauki i polityki. Na cmentarzu znajduje się wiele zabytkowych nagrobków o wysokiej wartości artystycznej, przedstawiających alegoryczne postacie i wizerunki zmarłych, a także liczne kaplice, kolumny i obeliski w różnych stylach. Powiększany wielokrotnie cmentarz zajmuje ponad 40 ha i podzielony jest na 86 pól grobowych poprzecinanych siecią alejek. Obecny wygląd cmentarz otrzymał w 1855 roku, a od 1885 roku zaczęto prowadzić dokładne księgi cmentarne, pozwalające ustalić miejsce pochówku. Znajduje się tu ok. 300 tys. mogił, w tym ok. 2 tys. ma formę kamiennych grobowców, natomiast 23 to kaplice grobowe. Na grobach wzniesiono ok. 500 posągów i płaskorzeźb.

Groby wybitnych osób znajdują się przy alei głównej, obiegającej eliptycznie cały cmentarz. Najstarsze nagrobki pochodzą z XVIII wieku. Na niektórych zachowały się empirowe i klasycystyczne rzeźby Antona, Jana i Leopolda Schimserów oraz Hartmana Witwera. Naprzeciw głównego wejścia stoi kilka okazałych grobowców znanych lwowskich rodzin, wśród nich neoromantyczna kaplica przemysłowców Baczewskich i Morawskich.

Na lewo od głównego wejścia stoi pomnik poety Seweryna Goszczyńskiego z wyrzeźbioną siedzącą postacią wieszcza, dalej grupa pomników zasłużonych obywateli, wśród nich pomnik prof. Piotra Chmielowskiego, obelisk z lwem poświęcony pułkownikowi Julianowi Konstantemu Ordonowi, pomnik prezydenta miasta Michała Michalskiego, jednego z twórców „Sokoła” Antoniego Durskiego, autora „Katechizmu Polskiego Dziecka”, wieloletniego zasłużonego pracownika Ossolineum – Władysława Bełzy.

Na prawo od głównego wejścia pozostawiono miejsce dla grobów uczonych, literatów i działaczy ruskich. Dalej znajduje się duży grobowiec pisarza i historyka Karola Szajnochy, a po przeciwnej stronie ukraińskiego poety Iwana Franki, zaś nieco dalej dwa groby arcybiskupów ormiańskich: Izaaka Isakowicza i Samuela Cyryla Stefanowicza. W polu 14 jest zlokalizowany grób Wincentego Leona Szeptyckiego, generała z roku 1831 i oficera wojsk napoleońskich, gen. Benedykta Kołyszki, w polu 4 zaś groby dwóch weteranów, którzy żyli powyżej 100 lat – Franciszka Zaremby i Antoniego Pióreckiego. W kwaterze 71 znajdują się groby powstańców z 1831 roku ze skromnymi żelaznymi krzyżami oraz zbiorowym sarkofagiem z napisem „Weteranom wojska polskiego 1830-1831”. W tylnej części cmentarza aleja główna okrąża „Górkę” powstańców styczniowych, gdzie w oddzielnej kwaterze, znaczonej oryginalnymi stalowymi krzyżami, pochowani są uczestnicy powstania. Na cmentarzu znajduje się także kilka grobów weteranów insurekcji kościuszkowskiej.

W różnych kwaterach cmentarza znajdują się groby znanych Polaków: matematyk Stefan Banach; malarz Artur Grottger; poetka Maria Konopnicka i pisarka Gabriela Zapolska.

Od wiosny 1919 roku w części cmentarza od strony Pohulanki utworzono Cmentarz Obrońców Lwowa (potocznie zwany „Cmentarzem Orląt Lwowskich”) dla poległych w wojnach z Ukraińcami i bolszewikami w latach 1918-1920. W okresie powojennym, po ekspatriacji polskiej ludności stanowiącej przed rokiem 1939 ok. 70% mieszkańców miasta, na Cmentarzu Łyczakowskim odbywały się nowe pochówki, często na miejscu poprzednich grobów lub też do istniejących starych grobowców. Groby pozbawione opieki rodzin były celowo dewastowane i stopniowo ulegały zniszczeniu. W ostatnich latach staraniem polskich władz i rodzin odnowiono wiele zniszczonych zabytkowych nagrobków. Obecnie Cmentarz Łyczakowski ma status muzeum. Nowe pochówki mogą odbywać się tylko za specjalnym zezwoleniem dyrekcji cmentarza.

Cmentarz Łyczakowski jest położony we wschodniej części miasta.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2017 roku.

 • W głębi brama główna

 • Brama główna

 • Grobowiec Baczewskich i Morawskich

 • Grób Gabrieli Zapolskiej

 • Grób Władysława Bełzy

 • Grobowiec Gorgolewskich

 • Grób Marii Konopnickiej

 • Grób Stefana Banacha

 • Grobowiec Zamoyskich

 • Grób Juliana Ordona

 • Grób Seweryna Goszczyńskiego

 • Grób Iwana Franko

 • Grób biskupa Michała Kuziemskiego

 • Groby rodziny Szajnochów

 • Grobowiec Herbertów

 • Kwatera Strzelców Siczowych

Nowe zdjęcia wykonano we wrześniu 2019 roku.

 • Brama Główna