Budynek Teatru Wielkiego we Lwowie powstał w latach 1897-1900, według projektu prof. Zygmunta Gorgolewskiego, który osobiście kierował budową i nadzorował wykonanie wszystkich prac związanych z wyposażeniem i artystycznym ozdabianiem gmachu. Koryto Pełtwi, która płynie pod teatrem, zostało zasklepione, a na nowatorskim fundamencie żelbetowym zaprojektowanym przez inż. Jana Boguckiego wzniesiono ściany z cegły i kamienia. Na skutek osunięcia się gruntu po zbudowaniu gmachu, wejście do niego prowadzi wprost z przyległego placu, a nie – jak pierwotnie planowano – po paradnych schodach. Do prac przy ozdabianiu gmachu teatralnego zaproszono najbardziej znanych artystów malarzy i rzeźbiarzy ówczesnego Lwowa. Urządzenia maszynowe teatru wykonała fabryka maszyn i wagonów z Sanoka.

Budowla zajmująca powierzchnię ponad 3000 m² ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 45×95 m. Budowlę wieńczy znajdująca się nad sceną miedziana kopuła. Drzwi wejściowe flankują podtrzymujące fryz kolumny doryckie. Nad gzymsem oddzielającym rustykowany parter od pierwszego piętra ulokowano loggię z trójłukową arkadą i podwójnymi kolumnami korynckimi, przestrzeń między oknami zdobią kolumny jońskie. Po lewej stronie stoją rzeźby alegoryczne „Poezja” i „Muzyka”, po prawej  „Komedia” i „Tragedia” a w centrum „Sława” i „Fortuna”, wszystkie autorstwa Stanisława Wójcika.  Figury muz na attyce są autorstwa Juliana Markowskiego, Tadeusza Wiśniowieckiego, Tadeusza Barącza, Juliusza Bełtowskiego i Antoniego Popiela. Drzwi wejściowe do parteru zdobi marmurowy portal flankowany jońskimi pilastrami, zwieńczony białomarmurowym medalionem z portretem Z. Gorgolewskiego autorstwa J. Bełtowskiego z 1907 roku.

Widownia mieści 1200 osób. Szczególnie reprezentacyjne były dwie loże prosceniowe pierwszego piętra: cesarska i marszałkowska, z salonami i odrębnymi toaletami (do loży cesarskiej prowadziło osobne wejście). Podczas budowy gmachu zastosowano najnowocześniejsze wówczas rozwiązania technologiczne: – system betonowych fundamentów; – hydrauliczną maszynerię sceniczną; – oświetlenie elektryczne; – centralne ogrzewanie. Główna kurtyna jest dziełem artysty-malarza Henryka Siemiradzkiego. Uroczyste otwarcie teatru roku w obecności gości honorowych odbyło się 4 października 1900 roku. Obecna nazwa teatru – „Lwowski Narodowy Akademicki Teatr Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej”.

Gmach teatru, usytuowany w centrum Lwowa w rejonie dawnego placu Gołuchowskich, zamyka perspektywę Wałów Hetmańskich, dziś Prospekt Swobody (Aleja Wolności).

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2017 roku.

  • Fasada

  • Fasada