Neoklasyczny pałac w Waplewie Wielkim powstał w wyniku przebudowy wcześniejszego dworu wzniesionego przez Jana Bibersteina-Zawadzkiego. Przebudowa przeprowadzona w 1888 roku przez ród Sierakowskich, nadała mu cech budowli antycznej.

Jest to parterowa rezydencja wzniesiona na planie prostokąta, do której od strony wschodniej dostawiono dwa skrzydła w formie alkierzy, przez co w rzucie przypomina literę C. W osi frontowej, parterowej pałac posiada ryzalit zwieńczony trójkątnym naczółkiem. Część ogrodowa ma nabudowane piętro zwieńczone trójkątnym naczółkiem z akroterionami, oraz w osi płaski tympanon wsparty na smukłych kolumnach kryjących balkon. Pałac był połączony od strony parku z oranżerią, która później została przekształcona na oficynę mieszkalną. Całość jest otoczona zadbanym parkiem krajobrazowym.

Sierakowscy mieszkali w Waplewie Wielkim do 1939 roku. Po wojnie majątek przejął Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej. W latach siedemdziesiątych obiekt został poddany gruntownemu remontowi. W 2015 roku zakończono kolejny remont, po którym pałac został siedzibą Muzeum Tradycji Szlacheckiej, oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Waplewo Wielkie jest położone 7 km na zachód od Dzierzgonia, ok 2 km w lewo od drogi nr 515 do Malborka. W lewo należy skręcić w miejscowości Ramoty. Pałac znajduje się w centrum wsi.

Zdjęcia wykonano w styczniu 2007 roku.

 • Elewacja frontowa

 • Elewacja frontowa

 • Elewacja boczna

 • Kartusz herbowy

 • Elewacja ogrodowa

 • Elewacja ogrodowa

 • Elewacja ogrodowa

 • Rzeźba w parku

 • Zabudowania gospodarcze

 • Zabudowania gospodarcze

 • Elewacja frontowa