Murowany Pałac Dziekana w Warszawie powstał na przełomie XV-XVI wieku, na dużej działce wydzielonej z terenów Zamku Królewskiego. W XIV wieku na tym miejscu stała najprawdopodobniej plebania kościoła św. Jana, o której wspominają źródła historyczne z 1339 roku. W 1607 roku miał miejsce pożar, w którego wyniku budowla spłonęła. Trzy lata później pałac odbudowano i przekształcono rezydencję dla dziekana J. Raciborskiego.

Powstał wówczas piętrowy budynek utrzymany w stylu klasycystycznym, składający się z dwóch skrzydeł (zachodniego od ulicy i wschodniego od podwórza). Obiekt wzniesiono na planie prostokąta i nakryto dwuspadowym dachem z facjatami.

Następnie w XVIII wieku umieszczono w nim tzw. stare seminarium duchowne. W 1838 roku działkę zmniejszono na rzecz zamku, a w 1844 roku budynek stał się jedną z warszawskich kamienic. W latach 1870-1939 w pałacu dziekana znajdowały się mieszkania dla służby zamkowej oraz biura. Podczas powstania warszawskiego w 1944 roku budynek uległ sporym zniszczeniom. Zachowały się tylko niewielkie fragmenty murów parteru i pierwszego piętra. Niemal cała uliczka, łącznie z katedrą, została zniszczona przez wybuch miny samobieżnej „Goliath”. Pałac został odbudowany między 1966-68 rokiem według projektu Stanisława Marzyńskiego.

Obecnie budynek wygląda nieco inaczej niż przed wojną. Front otrzymał wygląd przedwojennej elewacji tylnej. Przylegająca do pałacu galeria znajduje się w miejscu, gdzie stała zniszczona w czasie wojny kamienica wikariuszy.

W pałacu mieści się Instytut Prymasowski, Akcja Katolicka i księgarnia katolicka. Znajdują się tam także mieszkania księży i sióstr Salwatorek. Do 2012 roku do Pałacu Dziekana ma być przeniesione Muzeum Archidiecezji, obecnie znajdujące się na Solcu. Dwa łączniki z katedrą będą udrożnione i udostępnione jako przejście dla turystów. W podwórzu stanie szklana bryła, w której urządzane będą wystawy czasowe.

Pałac Dziekana znajduje się na Starym Mieście w Warszawie przy ulicy Dziekania. Ulicę tę wytyczono wzdłuż południowego boku katedry św. Jana Chrzciciela.

Zdjęcia wykonano w marcu 2012 roku

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja frontowa