Klasycystyczny pałac Pusłowskich w Warszawie został zbudowany w 1862 roku z inicjatywy hrabiego Ksawerego Pusłowskiego, według projektu Henryka Marconiego.  Budynek nigdy nie był rezydencją, lecz został wybudowany jako siedziba Instytutu Moralnie Zaniedbanych Dzieci.

Jest to piętrowa, podpiwniczona budowla wzniesiona na planie prostokąta, nakryta czterospadowym dachem. W osi dziewięcioosiowej elewacji frontowej posiada wysunięty trzyosiowy ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem z oculusem. Poprzedza go portyk z głównym wejściem wsparty na dwóch kolumnach, również zwieńczony trójkątnym tympanonem. Naroża budowli zostały ozdobione boniowaniem. Wokół pałacu rosną drzewa pochodzące z dawnego parku pałacowego.

Instytut przyjmował początkowo wyłącznie chłopców w wieku od 8 do 15 lat, którzy weszli w kolizję z prawem, ale również „dzieci nie występne, ile ubogie”. Instytut przetrwał do czasu Powstania Warszawskiego. Zniszczony budynek, odbudowany został w roku 1959. Od 1 stycznia 1968 roku w gmachu mieści się Mokotowski Dom Kultury.

Pałac Pusłowskich znajduje się w warszawskiej dzielnicy Mokotów, na zapleczu zabudowań przy ulicy Puławskiej 97, w pobliżu kościoła św. Michała Archanioła.

Zdjęcia wykonano w marcu 2018 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Portyk wejściowy

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja boczna i tylna