Eklektyczny pałac „Sokoła” w Pruszkowie został wzniesiony w 1876 roku z fundacji Ignacego Więckowskiego. Była to piętrowa, podpiwniczona budowla wzniesiona na planie zbliżonym do prostokąta i nakryta płaskimi dachami. Bryła pałacu została urozmaicona licznymi ryzalitami, trzykondygnacyjną górą kwadratową i drugą okrągłą wieżą, balkonami, tarasami i attykami. W elewacji frontowej, między dwoma ryzalitami usytuowano wgłębny, sześciokolumnowy portyk dźwigający balkon z tralkową balustradą. Lewy ryzalit zwieńczono tralkową attyką, a prawy trójkątnym szczytem. Do prawego boku dostawiono okrągłą, trzykondygnacyjną basztę oraz dwie parterowe dobudówki o różnej wysokości z wachlarzowatymi schodami. Do lewego boku, nad którym góruje kwadratowa wieża, na poziomie parteru dostawiono kryty taras obwiedziony tralkową balustradą ze schodami prowadzącymi do parku. Elewację tylną zdobią dwa ryzality z balkonami. Wszystkie elewacje są boniowane. Całość została otoczona parkiem krajobrazowym.

Od Więckowskich posiadłość kupił Aleksander Stępiński dla swej małżonki, Marii Stępińskiej. Następnie całość odkupił hr. Ksawery Pusłowski, który do końca października 1914 roku wynajmował go dr Danielowi Goldbergowi, prowadzącemu w nim prywatną lecznicę dla ludzi nerwowo chorych. W czasie I wojny światowej na skutek niemieckiego ostrzału artyleryjskiego pałac częściowo został zniszczony i lecznica z konieczności uległa likwidacji. Hrabia Pusłowski w spadku zapisał majątek Stowarzyszeniu Księży Emerytów gnieźnieńskiej Kurii Arcybiskupiej. Kuria na własny koszt przeprowadziła remont pałacu i uporządkowała park. W 1924 roku po likwidacji pomieszczeń dla księży emerytów, całe piętro udostępniono Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół”, które miało tam siedzibę główną. Zamiast czynszu Towarzystwo zobowiązało się odbudować pałac i uporządkować park. Część pomieszczeń na piętrze podnajęto Szkole Handlowej. W sali gimnastycznej uruchomiono kino Znicz. W 1928 roku powiększono salę dostawiając dobudówkę. Wewnątrz zainstalowano scenę teatralną. Po roku 1945 pałacyk stał się siedzibą Domu Kultury Dzieci i Młodzieży. W 1993 roku na parterze umieszczono filię Biblioteki Miejskiej oraz Państwową Szkołę Muzyczną. W 1974 roku na wieży pałacowej został zainstalowany zegar, wydzwaniający kuranty na cztery strony świata.

Pruszków jest położony 15 km na południowy-zachód od centrum Warszawy, na południe od autostrady A2. Pałac „Sokoła” znajduje się przy ul. Kościuszki 41.

Zdjęcia wykonano w marcu 2018 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Sześciokolumnowy portyk

  • Narożnik południowo-zachodni

  • Elewacja tylna

  • Elewacja tylna

  • Elewacja północna

  • Elewacja północna

  • Narożnik północno-zachodni