Eklektyczny pałac w Pruszkowie został wybudowany w 1872 roku z inicjatywy Jakuba Teichfelda, współzałożyciela Fabryki Porcelany. W 1907 roku założenie zostało przebudowane i rozbudowane.

Obecnie jest to dwukondygnacyjny, podpiwniczony budynek, wzniesiony na rzucie litery L, nakryty niskim czterospadowym dachem. W elewacjach rezydencji znajduje się kilka ryzalitów zwieńczonych trójkątnymi szczytami. Do boku przylega czterokondygnacyjna, kwadratowa wieża. W okresie powojennym do pałacu dostawiono od strony ul. Armii Krajowej szpetną, bezstylową dobudówkę. Całość jest otoczona niewielkim parkiem.

Po II wojnie światowej pałac pełnił funkcję siedziby Państwowego Instytutu Szkła i Ceramiki, a także wzorcowni wyrobów zakładów produkcji porcelitu. Po przeprowadzce instytutu do Warszawy obiekt przekazany został w użytkowanie Pruszkowskim Zakładom Porcelitu. W 2005 roku syndyk masy upadłościowej sprzedał pałac z fabryką firmie deweloperskiej, która buduje na terenie dawnej fabryki osiedle mieszkaniowe. Obecnie w części pałacu mieści się biuro sprzedaży mieszkań. Obiekt użytkowany tylko częściowo jest w złym stanie technicznym i ulega stopniowej degradacji. Budynek wymaga podjęcia jak najszybszych, kompleksowych prac remontowych.

Pruszków jest położony 15 km na południowy-zachód od centrum Warszawy, po południowej stronie autostrady A2. Pałac Teichfelda znajduje się przy ulicy Armii Krajowej 77.

Zdjęcia wykonano w marcu 2018 roku.

  • Elewacja zachodnia

  • Elewacja zachodnia

  • Narożnik południowo-zachodni

  • Szpetna dobudówka od ul.Armii Krajowej

  • Elewacja od ul.Armii Krajowej

  • Detal nad okienny