Klasycystyczny pałac w Pruszkowie został wybudowany w latach 20-tych XIX wieku z inicjatywy ówczesnego właściciela majątku doktora medycyny Józefa Czekierskiego w miejscu starszego, drewnianego dworu. Według innych historyków obiekt ten został zbudowany dopiero po roku 1860, gdy właścicielem dóbr był Józef Epstein. W 1893 roku dobra ziemskie i pałacyk otrzymuje Jadwiga, córka warszawskiego bankiera, żona Hrabiego Antoniego Potulickiego. Od tego czasu, aż do 1945 roku majątek należy do rodziny Potulickich.

Jest to parterowa budowla wzniesiona na planie prostokąta, nakryta niskim czterospadowym dachem. W osi pięcioosiowej elewacji frontowej usytuowano czterokolumnowy portyk dźwigający balkon z metalową balustradą, na który można się dostać z wystawki zwieńczonej trójkątnym szczytem. Elewację tylną zdobi parterowy, pięcioboczny ryzalit zwieńczony tarasem.

W sąsiedztwie znajdowały się nieistniejące w chwili obecnej czworaki i zabudowania folwarczne. Od strony wschodniej wybudowana została oficyna z oranżerią (powozownią), w której od 1975 roku mieści się Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Jego założenie wiąże się z odkryciem na Mazowszu Zachodnim (rejon Pruszkowa, Błonia, Milanówka) centrum metalurgii żelaza, które istniało w okresie wpływów rzymskich (I w. p.n.e. – IV w. n.e.) i było drugim co do wielkości ośrodkiem produkcji żelaza na terenie Europy. Muzeum gromadzi, inwentaryzuje i opracowuje naukowo zabytki archeologiczne z zakresu pradziejów Mazowsza Zachodniego ze szczególnym uwzględnieniem mazowieckiego ośrodka metalurgii żelaza z okresu wpływów rzymskich. Całość jest położona w południowo-zachodniej części zabytkowego parku.

Po upaństwowieniu majątku Potulickich w 1945 roku pałacyk był siedzibą Wojewódzkiej Rady Narodowej, Powiatowego Komitetu PZPR, pogotowia ratunkowego, a obecnie mieści się w nim Urząd Stanu Cywilnego.

Pruszków jest położony 15 km na południowy-zachód od centrum Warszawy, po południowej stronie autostrady A2. Pałac Potulickich znajduje się u zbiegu ul. Prusa i Kościuszki.

Zdjęcia wykonano w marcu 2018 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja tylna

  • Elewacja tylna