Klasycystyczny pałac w Pęcicach został wybudowany w latach 1808-09 z fundacji księcia Pawła Sapiehy i jego żony Pelagii z Potockich, na podstawie projektu architekta Fryderyka Alberta Lessela. Powstała wówczas  piętrowa, wysoko podpiwniczona (piwnice dwukondygnacyjne, sklepione) budowla, murowana z cegły i otynkowana, posadowiona na planie prostokąta, z poddaszem nakrytym dachem czterospadowym. W osi siedmioosiowej elewacji frontowej usytuowano jednoosiowy  ryzalit wejściowy wyposażony w portyk wgłębny, z boniowanymi ścianami bocznymi, parą kolumn toskańskich dźwigających belkowanie, zamknięty półokrągłą arkadą dekorowaną zwornikiem w zwieńczeniu. Poniżej znajduje się wnęka konchowa. Po obu stronach arkady umieszczono dekoracyjne wazony oraz płaskorzeźbione postacie Sław. Ponad gzymsem koronującym w osi ryzalitu umieszczono płaską ścianę attykową z inskrypcją: Jam Dwór Polski. Co Walczy Mężnie i Strzeże Wiernie. W elewacji ogrodowej umieszczono trójboczny ryzalit. Wszystkie elewacje są boniowane. Układ wnętrz jest dwutraktowy, przekształcony. Na osi znajduje się kolisty hall i owalny salon mieszczący się w ryzalicie elewacji ogrodowej. Przy rezydencji zachowały się zabudowania folwarczne : rządcówka, stajnia, spichlerz i ruiny kuźni. Całość została otoczona parkiem krajobrazowym, założonym wraz z budową pałacu przez architekta Jana Chrystiana Schucha. W parku znajduje się staw z wyspą, lodownia, figurka NMP dwudziestowieczna, oraz pomnik poległych w roku 1944 powstańców.

W roku 1818 pałac przeszedł w posiadanie Antoniego Korwin-Bieńkowskiego, który przebudował rezydencję. Dodano wtedy do elewacji ogrodowej otwarty taras oraz dwie parterowe przybudówki dostawione do elewacji bocznych. W latach późniejszych pałac znów przechodził z rąk do rąk. W roku 1915 został zniszczony prze Niemców w wyniku działań wojennych. W latach 1918-23 trwała odbudowa pałacu, którą prowadził architekt Romuald Gutt. Ostatnim, przedwojennym właścicielem majątku był Janusz Marylski. Po 1945 roku pałac został przeznaczony na oddział psychiatryczny szpitala pruszkowskiego, i w związku z tym w latach 1950-55 uległ przebudowie na potrzeby służby zdrowia. W roku 1976 pałac przeszedł w posiadanie Urzędu m. st. Warszawy. W latach 1977-79 nastąpiła kolejna rozbudowa mająca dostosować budynek do celów konferencyjnych. Podwyższono wtedy parterowe dotychczas przybudówki boczne. Na początku lat 90-tych XX wieku należał do spółki Art-B, z później mieścił się w nim pensjonat „Dwór Polski”. Obecnie właścicielem pałacu jest pan Marek Jutkiewicz, który kupił pałac we wrześniu 2010 roku i prowadzi remont. Całość jest niedostępna, otoczona płotem, widoczna tylko z daleka.

Pęcice są położone 3,5 km na południowy-wschód od Pruszkowa, przy lokalnej drodze do Janek. Pałac znajduje się przy ul.Parkowej.

Zdjęcia wykonano w marcu 2018 roku.

  • Brama wjazdowa

  • Widok od bramy

  • Widok od cmentarza powstańców

  • Portyk

  • Portyk