Klasycystyczny pałacyk w Warszawskiej dzielnicy Wola został zbudowany w latach 1850-60 z inicjatywy Adama Biernackiego, wg projektu Józefa Orłowskiego w miejscu dawnych ogrodów bankiera warszawskiego Karola Schultza nabytych w drodze licytacji w 1799 roku przez Jana Chryzostoma Biernackiego.

Jest to dwukondygnacyjna budowla wzniesiona na planie prostokąta, z półkolistym ryzalitem wejściowym w osi i dwiema parterowymi oficynami. W 1929 roku Celestyna Biernacka podarowała pałacyk Archidiecezji Warszawskiej. Miało się tu znaleźć muzeum kościelne lub internat dla alumnów, a ostatecznie ulokowano tu Karmelitanki Bose. W związku z przejęciem obiektu przez karmelitanki obiekt uległ niewielkim przekształceniom. Od południowej i zachodniej strony do budynku przylega klasztorny ogród owocowo-warzywny. W tym miejscu w czasie powstania warszawskiego Niemcy zamordowali około 3200 osób. Przypomina o tym tablica na frontowej ścianie pałacyku. Dziś w oficynach pałacyku zdążyło się ulokować kilka sklepów i punktów usługowych. Natomiast sam pałacyk pozostaje siedzibą klasztoru Zgromadzenia Sióstr Karmelitek Bosych, które prowadzą w nim przedszkole.

Dawny pałacyk Biernackich znajduje się przy ul. Wolskiej 27/29.

Zdjęcia wykonano w marcu 2017 roku

  • Elewacja frontowa

  • Półkolisty ryzalit

  • Elewacja frontowa

  • Widok z boku