Murowany zamek książęcy w Wąsoszy został wzniesiony w XIV wieku na miejscu drewnianego grodu książęcego, z inicjatywy książąt oleśnicko–głogowskich. Budowlę ulokowanego na północny wschód od miasta, u brodu rzeki Orli w widłach Baryczy, które z trzech stron broniły doń dostępu, a od strony wschodniej, otwartej,  otoczono zamek fosą. Nie znamy układu przestrzennego średniowiecznego założenia. W 1432 roku Warownia była oblegana przez husytów, którym nie udało się jej zdobyć. Od 1520 roku stanowił własność biskupa wrocławskiego Jana Turzona, a następnie przeszedł w posiadanie książąt legnicko-brzeskich. W XVI wieku budowla była przebudowywana. W 1675 roku, kiedy po śmierci ostatniego księcia, Wąsosz wraz z księstwem przeszedł w ręce Habsburgów. Sytuacja Wąsosza zmieniła się kolejny raz z wybuchem wojny prusko-austriackiej w 1740 roku. W jej wyniku cały region śląski znalazł się w granicach państwa pruskiego.

         W czasie wojny trzydziestoletniej w 1759 roku warownia została zniszczona przez wojska austriackie. Jeszcze w XVIII wieku zamek został odbudowany w stylu barokowej rezydencji. Powstała wtedy piętrowa, dwuskrzydłowa budowla wzniesiona z cegły na kamiennych fundamentach na rzucie litery L. Średniowieczne, północne skrzydło z kaplicą zostało rozebrane. Skrzydło zachodnie, podpiwniczone, nakryte zostało dachem czterospadowym, a niższe skrzydło południowe nakrywa dach trójspadowy. Obydwa dachy kryte dachówką. W narożniku południowo-wschodnim  umiejscowiono cylindryczną wieżę przykrytą dachem stożkowym, natomiast w narożniku południowo-zachodnim umieszczona jest półokrągła baszta pod zaokrągleniem dachu. Na parterze zachowanych jest kilka pomieszczeń nakrytych sklepieniami kolebkowymi. Na podpiwniczeniu skrzydła północnego, na równi z dziedzińcem umieszczono taras z kamienia i tralkową balustradą z cegły. Nad portalem wejściowym umieszczono datę ostatniej przedwojennej restauracji MDCCCCXXIV (1924).

         Wąsosz jest położony 13 km na południowy-zachód od Rawicza, przy drodze nr 36 do Ścinawy. Zamek znajduje się przy ulicy Zamkowej.

         Zdjęcia wykonano w lipcu 2009 roku.

 • Widok ogólny

 • Skrzydło zachodnie

 • Główne wejście

 • Elewacja tylna skrzydła zachodniego

 • Skrzydło wschodnie

 • Elewacja tylna skrzydła wschodniego

 • Narożna baszta

 • Narożna baszta i skrzydło wschodnie

 • Narożna baszta skrzydła zachodniego

 • Narożna baszta skrzydła zachodniego

 • Sień

 • Klatka schodowa