Zamek w Wenecji został zbudowany prawdopodobnie przez Mikołaja Nałęcza z Chomiąży, zwanego Diabłem Weneckim, około roku 1380. Założenie powstało na planie kwadratu o boku 33,5 m. z murami obwodowymi i więżą w północno-wschodnim narożniku. Dom mieszkalny wzniesiono wzdłuż kurtyny zachodniej, a wjazd znajdował się w wysuniętym przedbramiu kurtyny południowej. Całość wzniesiono z cegły na wysokich fundamentach z kamieni eratycznych. W latach miedzy 1411 a 1420 zamek został spalony. W roku 1420 Mikołaj z Wawrzymowa sprzedał warownię arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Mikołajowi Trąbie. W latach 1420-36 arcybiskupi przebudowali zamek wznosząc nowe pomieszczenia, w tym kaplicę, oraz rozbudowali fortyfikacje.

         W końcu XV wieku Budowla utraciła walory obronne i rezydencjonalne, a w latach 1579-80 została częściowo rozebrana. W 1968 roku przeprowadzono na zamku badania archeologiczno-konserwatorskie w wyniku których został on zabezpieczony w charakterze trwałej ruiny.

         Wenecja jest położona 6 km na południe od Żnina. Ruiny znajdują się miedzy jeziorami Weneckim i Biskupińskim tuż obok Muzeum Kolejek Wąskotorowych.

         Zdjęcia wykonano w czerwcu 2005 roku.

 • Widok ogólny

 • Narożnik północno-zachodni

 • Relikty domu

 • Międzymurze

 • Relikt wieży bramnej

 • Narożnik południowo-wschodni

 • Mur wschodni

 • Mur zachodni

Nowe zdjęcia wykonano w czerwcu 2015 roku.

 • Widok od bramy wejściowej

 • Skrzydło północne

 • Skrzydło wschodnie

 • Dawna wieża bramna

 • Międzymurze

 • Skrzydło południowe

 • Skrzydło południowe

 • Obecne wejście

 • Dziedziniec

 • Fundament domu

 • Fundament domu

 • Mur zachodni

 • Fundament domu

 • Narożnik północno-wschodni

 • Dziedziniec

 • Mur wschodni

 • Skrzydło południowe

 • Narożnik północno-wschodni

 • Narożnik południowo-wschodni

 • Rekonstrukcje maszyn oblężniczych

 • Rekonstrukcje maszyn oblężniczych