Murowany zamek w Węgorzewie został zbudowany przez Krzyżaków na wyspie rzeki Węgorapy w 1398 roku jako siedziba wójta. Założenie na planie pięciobocznym wzniesiono z cegły. W skład założenia wchodzą trzy dwukondygnacyjne skrzydła o zróżnicowanej długości. Skrzydło północno-wschodnie z bramą wjazdową mierzy 72 m. długości, a skrzydło północno-zachodnie 62 m.  Najkrótsze skrzydło południowo-zachodnie powstało prawdopodobnie najpóźniej. Od południa dziedziniec zamyka mur kurtynowy. Zamek prawdopodobnie posiadał wieżę w północno-wschodnim narożniku. Od wschodu przylegało gospodarcze przedzamcze.

         Od 1469 roku warownia była w rękach prywatnych. W XVII wieku nastąpiła barokowa przebudowa zamku, która zatarła jego cechy obronne. W 1835 roku budowla została zniszczona przez pożar, a odbudowa wiązała się z przebudową na siedzibę sądu i więzienie. W 1945 roku zamek ponownie spłonął. Po wojnie podjęto odbudowę, w wyniku której obiekt został adaptowany na siedzibę instytucji kulturalnych i administracyjnych.

         Węgorzewo jest położone 24 km. na północ od Giżycka przy drodze nr 63. Zamek znajduje się w centrum miasta.

         Zdjęcia wykonano w październiku 2005 roku.

  • Skrzydło wschodnie

  • Przelot bramny

  • Skrzydło wschodnie

  • Skrzydło zachodnie

  • Kurtyna południowa

  • Kurtyna południowa