Gotycki kościół w Wocławach został wzniesiony w XIV wieku jako budowla murowana, trójnawowa, na planie prostokąta, orientowana, z wieżą od zachodu. W 1729 roku, na skutek pożaru, świątynia została poważnie uszkodzona. Rok później odbudowano wieżę, korpus i drewniany strop, który przykryto malowidłami na płótnie. Na ryglowej wieży przykrytej hełmem zawieszono chorągiewkę z datą 1730. Od czasów reformacji aż do 1945 roku należał do ewangelików. W 1945 roku kościół został spalony, popadł w ruinę i nie został odbudowany. Po spaleniu, obiekt posiadał mury obwodowe w pełnej wysokości i część pięknie zdobionego szczytu schodkowo-sterczynowego. W takiej formie stał jeszcze w latach 80-tych XX wieku.

Do dziś zachowały się części murów obwodowych naw północnej i wschodniej, fragment prezbiterium od południa oraz ściana od zachodu z ostrołukowym portalem wejściowym. Obok ruin został wybudowany nowy kościół. Z kościołem związany był cmentarz. Z porozrzucanych nagrobków, na terenie kościelnym zostało utworzone Lapidarium, na którym stoi jedna stela, dwie duże płyty epitafijne oraz kilka innych nagrobków. Ruina kościoła w Wocławach znajduje się w północnej części wsi, po zachodniej stronie drogi.

Wocławy są położone 10 km na południowy-wschód od Gdańska, 3,5 km na południe od drogi S7, ok. 6 km od wsi Cedry Wielkie i 9 km od miasta Pruszcz Gdański.

Zdjęcia wykonano w maju 2019 roku.

  • Zrujnowana wieża

  • Zrujnowana wieża

  • Kamień młyński wmurowany w mur wieży

  • Zrujnowane wnętrze

  • Elewacja południowa

  • Elewacja południowa

  • Płyty nagrobne nieistniejącego cmentarza